قیمت پایانی تغییر درصد
1,652 7.00 0.43

داده ها

آخرین معامله 1,620 25.00 1.52
قیمت پایانی 1,652 7.00 0.43
اولین قیمت 1,686
قیمت دیروز 1,645
بازه روز 1,720 1,600
قیمت مجاز 1,727 1,563
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 429520
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 251
حجم معاملات 1.496 میلیون
ارزش معاملات 2.472 میلیارد
ارزش بازار 6.608 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.355 میلیون 1.01 میلیون
حقوقی 140,874 486,266
تعداد خرید فروش
مجموع 110 45
حقیقی 108 41
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 570.588 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 700 1,613 1,620 25,394 2
1 1,000 1,611 1,627 5,060 1
2 928 1,610 1,635 6,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65