قیمت پایانی تغییر درصد
1,576 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,580 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,576 0.00 0.00
اولین قیمت 1,580
قیمت دیروز 1,576
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,727 1,563
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 409760
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.304 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,562 1,584 9,319 2
1 1,500 1,559 1,599 3,000 1
1 60,000 1,558 1,600 45,300 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65