قیمت پایانی تغییر درصد
5,382 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,405 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,382 0.00 0.00
اولین قیمت 5,206
قیمت دیروز 5,382
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,408 4,894
بازه هفته 5,408 4,895
بازه سال - -
P/E 1399320
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 21.528 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,854 5,390 5,400 30,000 1
2 10,127 5,380 5,407 15,000 1
1 2,011 5,372 5,408 346,763 14

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65