قیمت پایانی تغییر درصد
4,983 22.00 0.44

داده ها

آخرین معامله 5,000 39.00 0.79
قیمت پایانی 4,983 22.00 0.44
اولین قیمت 4,923
قیمت دیروز 4,961
بازه روز 5,185 4,730
قیمت مجاز 5,209 4,713
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1295580
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 577
حجم معاملات 4.948 میلیون
ارزش معاملات 24.655 میلیارد
ارزش بازار 19.932 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.111 میلیون 4.632 میلیون
حقوقی 1.837 میلیون 316,097
تعداد خرید فروش
مجموع 234 94
حقیقی 200 90
حقوقی 34 4
تغییر حقوقی به حقیقی 7.579 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 4,976 5,020 33,700 2
1 1,000 4,951 5,029 3,880 1
1 50,000 4,933 5,047 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65