قیمت پایانی تغییر درصد
6,783 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,827 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,783 0.00 0.00
اولین قیمت 6,850
قیمت دیروز 6,783
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,137 6,459
بازه هفته 6,880 5,960
بازه سال - -
P/E 1763580
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 27.132 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 6,790 6,826 50,000 1
1 10,000 6,750 6,829 4,595 1
1 2,000 6,745 6,838 1,694 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65