قیمت پایانی تغییر درصد
1,298 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,298 0.00 0.00
اولین قیمت 1,299
قیمت دیروز 1,298
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,357 1,229
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 337480
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.192 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,949 1,284 1,321 20,000 1
1 10,000 1,280 1,323 11,000 1
2 20,000 1,274 1,324 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65