قیمت پایانی تغییر درصد
1,646 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,647 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,646 0.00 0.00
اولین قیمت 1,647
قیمت دیروز 1,646
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,728 1,564
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 427960
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.584 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 51,415 1,570 1,749 10,000 1
1 10,000 1,565 1,765 2,300 1
1 10,000 1,560 1,769 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65