قیمت پایانی تغییر درصد
1,543 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,547 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,543 0.00 0.00
اولین قیمت 1,500
قیمت دیروز 1,543
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,727 1,563
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 401180
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.172 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 134,233 1,547 1,597 8,941 1
1 1,000 1,532 1,599 10,000 1
1 1,000 1,531 1,600 102,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65