قیمت پایانی تغییر درصد
9,022 151.00 1.70

داده ها

آخرین معامله 9,099 228.00 2.57
قیمت پایانی 9,022 151.00 1.70
اولین قیمت 8,858
قیمت دیروز 8,871
بازه روز 9,190 8,858
قیمت مجاز 9,314 8,428
بازه هفته 10,100 8,804
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 690 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 861
حجم معاملات 1.744 میلیون
ارزش معاملات 15.731 میلیارد
ارزش بازار 6.225 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.719 میلیون 1.707 میلیون
حقوقی 24,340 36,220
تعداد خرید فروش
مجموع 245 198
حقیقی 243 197
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 107.181 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,100 9,088 9,100 210 2
1 500 9,080 9,101 29,037 2
1 200 9,050 9,120 29,505 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65