قیمت پایانی تغییر درصد
9,462 448.00 4.52

داده ها

آخرین معامله 9,415 495.00 4.99
قیمت پایانی 9,462 448.00 4.52
اولین قیمت 9,900
قیمت دیروز 9,910
بازه روز 9,900 9,415
قیمت مجاز 10,405 9,415
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 690 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,402
حجم معاملات 8.165 میلیون
ارزش معاملات 77.258 میلیارد
ارزش بازار 6.529 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.495 میلیون 7.529 میلیون
حقوقی 1.67 میلیون 635,676
تعداد خرید فروش
مجموع 487 437
حقیقی 484 433
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 9.787 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,050 9,415 1.74 میلیون 41
1 1,000 7,920 9,569 15,000 1
1 150 7,478 9,651 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65