داده ها

آخرین معامله 2,847 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,847 0.00 0.00
اولین قیمت 2,847
قیمت دیروز 2,847
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,486 2,486
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 690 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.964 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1474 32.237 میلیون 2,847 2,847 16,996 51
3 11,886 2,846 0 0 0
3 2,760 2,845 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65