داده ها

آخرین معامله 5,515 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,459 0.00 0.00
اولین قیمت 5,300
قیمت دیروز 5,459
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 690 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.767 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,803 5,514 5,514 1,690 5
1 4,000 5,513 5,515 3,887 1
1 1,000 5,512 5,550 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65