قیمت پایانی تغییر درصد
3,667 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,667 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,667 0.00 0.00
اولین قیمت 3,667
قیمت دیروز 3,667
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,667 3,319
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1103767
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 211,820

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.942 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
48 1.28 میلیون 3,667 0 0 0
1 1,000 3,501 0 0 0
1 10,000 3,308 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65