قیمت پایانی تغییر درصد
6,140 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,120 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,140 0.00 0.00
اولین قیمت 5,946
قیمت دیروز 6,140
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,243 5,649
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1848140
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.251 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 180 6,091 6,160 3,430 1
1 1,225 6,090 6,237 300 1
1 500 6,080 6,239 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65