قیمت پایانی تغییر درصد
4,100 1.00 0.02

داده ها

آخرین معامله 4,060 39.00 0.95
قیمت پایانی 4,100 1.00 0.02
اولین قیمت 4,150
قیمت دیروز 4,099
بازه روز 4,179 4,001
قیمت مجاز 3,748 3,392
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1234100
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 211,820

معاملات

تعداد معاملات 462
حجم معاملات 2.091 میلیون
ارزش معاملات 8.573 میلیارد
ارزش بازار 2.171 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.073 میلیون 1.193 میلیون
حقوقی 18,575 898,186
تعداد خرید فروش
مجموع 171 95
حقیقی 169 93
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.606 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 26,474 4,051 4,100 2,000 1
4 5,991 4,050 4,105 1,000 1
1 1,500 4,040 4,110 14,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65