قیمت پایانی تغییر درصد
10,209 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,263 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,209 0.00 0.00
اولین قیمت 10,100
قیمت دیروز 10,209
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,263 9,287
بازه هفته 10,263 9,455
بازه سال - -
P/E 3072909
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 211,820

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.406 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 120,126 10,263 0 0 0
1 5,000 10,163 0 0 0
1 822 10,151 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65