قیمت پایانی تغییر درصد
11,380 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,395 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,380 0.00 0.00
اولین قیمت 11,395
قیمت دیروز 11,380
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,395 10,311
بازه هفته 11,395 9,422
بازه سال - -
P/E 3425380
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 211,820

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.026 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,678 11,395 11,395 70,000 2
1 150 11,370 11,976 410 1
1 905 11,300 12,749 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65