قیمت پایانی تغییر درصد
3,544 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,575 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,544 0.00 0.00
اولین قیمت 3,505
قیمت دیروز 3,544
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,748 3,392
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1066744
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 211,820

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.877 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,550 3,580 8,800 2
2 61,252 3,530 3,588 5 1
1 3,000 3,520 3,598 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65