قیمت پایانی تغییر درصد
4,045 32.00 0.80

داده ها

آخرین معامله 3,934 79.00 1.97
قیمت پایانی 4,045 32.00 0.80
اولین قیمت 4,060
قیمت دیروز 4,013
بازه روز 4,080 3,906
قیمت مجاز 4,213 3,813
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1217545
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 211,820

معاملات

تعداد معاملات 37
حجم معاملات 367,311
ارزش معاملات 1.486 میلیارد
ارزش بازار 2.142 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 67,311 367,311
حقوقی 300,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 20
حقیقی 6 20
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.214 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,925 3,995 5,000 1
1 750 3,920 4,000 20,000 1
1 1,000 3,901 4,037 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65