قیمت پایانی تغییر درصد
5,507 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,484 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,507 0.00 0.00
اولین قیمت 5,575
قیمت دیروز 5,507
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,748 3,392
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1657607
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 211,820

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.916 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,375 5,480 5,484 17,293 1
2 6,900 5,450 5,569 2,500 1
1 5,489 5,440 5,574 10,563 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65