قیمت پایانی تغییر درصد
942 29.00 2.99

داده ها

آخرین معامله 940 31.00 3.19
قیمت پایانی 942 29.00 2.99
اولین قیمت 967
قیمت دیروز 971
بازه روز 989 900
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 146
حجم معاملات 1.264 میلیون
ارزش معاملات 1.191 میلیارد
ارزش بازار 565.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.264 میلیون 1.264 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 54 41
حقیقی 54 41
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65