قیمت پایانی تغییر درصد
848 69.00 7.52

داده ها

آخرین معامله 847 70.00 7.63
قیمت پایانی 848 69.00 7.52
اولین قیمت 917
قیمت دیروز 917
بازه روز 917 847
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 860 859
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 73,756
ارزش معاملات 62.548 میلیون
ارزش بازار 508.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 73,756 73,756
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 2
حقیقی 8 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/26)

65