داده ها

آخرین معامله 1,806 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,918 0.00 0.00
اولین قیمت 2,000
قیمت دیروز 1,918
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,000 2,000
بازه سال - -
P/E 563892
تعداد سهام 2.441 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.682 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65