داده ها

آخرین معامله 2,580 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,616 0.00 0.00
اولین قیمت 2,620
قیمت دیروز 2,616
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,777 2,620
بازه سال - -
P/E 769104
تعداد سهام 2.441 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.386 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65