داده ها

آخرین معامله 1,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,162 0.00 0.00
اولین قیمت 1,160
قیمت دیروز 1,162
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,220 1,104
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6.06 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.042 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,110 1,360 45,000 3
0 0 0 1,379 33,825 1
0 0 0 1,399 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/04/27)

65