داده ها

آخرین معامله 51,346 2,702.00 5.00
قیمت پایانی 55,135 1,087.00 2.01
اولین قیمت 56,750
قیمت دیروز 54,048
بازه روز 56,750 51,346
قیمت مجاز 11,030 9,980
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4576205
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 47,601

معاملات

تعداد معاملات 305
حجم معاملات 149,439
ارزش معاملات 8.239 میلیارد
ارزش بازار 2.947 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 149,439 73,267
حقوقی 0 76,172
تعداد خرید فروش
مجموع 141 64
حقیقی 141 63
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.2 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 51,346 17,387 10
0 0 0 52,379 15,000 1
0 0 0 52,655 15,450 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65