داده ها

آخرین معامله 14,982 713.00 5.00
قیمت پایانی 14,274 5.00 0.04
اولین قیمت 14,982
قیمت دیروز 14,269
بازه روز 14,982 14,982
قیمت مجاز 11,030 9,980
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1184742
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 47,601

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 225
ارزش معاملات 3.371 میلیون
ارزش بازار 762.988 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 225 225
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 14,298 14,982 0 0 0
1 150 14,980 0 0 0
1 85 14,840 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65