قیمت پایانی تغییر درصد
79,543 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 80,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 79,543 0.00 0.00
اولین قیمت 75,006
قیمت دیروز 79,543
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 82,263 74,429
بازه هفته 82,673 77,001
بازه سال - -
P/E 6602069
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,381

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 1,028 80,000 80,399 83 1
1 37 79,900 80,400 44 1
1 64 78,601 80,440 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65