قیمت پایانی تغییر درصد
55,485 2,642.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 55,485 2,642.00 5.00
قیمت پایانی 55,485 2,642.00 5.00
اولین قیمت 55,485
قیمت دیروز 52,843
بازه روز 55,485 55,485
قیمت مجاز 55,485 50,201
بازه هفته 52,844 46,097
بازه سال - -
P/E 4605255
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,381

معاملات

تعداد معاملات 23
حجم معاملات 94,468
ارزش معاملات 5.242 میلیارد
ارزش بازار 2.966 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 94,468 11,102
حقوقی 0 83,366
تعداد خرید فروش
مجموع 4 18
حقیقی 4 17
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.626 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
44 146,907 55,485 56,750 19 1
1 300 55,458 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65