قیمت پایانی تغییر درصد
41,597 422.00 1.00

داده ها

آخرین معامله 41,897 122.00 0.29
قیمت پایانی 41,597 422.00 1.00
اولین قیمت 44,098
قیمت دیروز 42,019
بازه روز 44,098 39,930
قیمت مجاز 11,030 9,980
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3452551
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 47,601

معاملات

تعداد معاملات 40
حجم معاملات 6,100
ارزش معاملات 247.302 میلیون
ارزش بازار 2.223 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6,100 6,100
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 27 13
حقیقی 27 13
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 49 41,000 41,940 1,174 1
1 48 40,002 42,386 1,000 1
1 50 40,001 42,440 6,084 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65