داده ها

آخرین معامله 7,773 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,151 0.00 0.00
اولین قیمت 7,774
قیمت دیروز 8,151
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,558 7,744
بازه هفته 7,774 7,774
بازه سال - -
P/E 676533
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 61,110

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 435.695 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,500 7,773 8,589 65 1
0 0 0 8,591 172 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/22)

65