قیمت پایانی تغییر درصد
85,059 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 82,538 0.00 0.00
قیمت پایانی 85,059 0.00 0.00
اولین قیمت 91,180
قیمت دیروز 85,059
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 170,118 1
بازه هفته 91,180 82,538
بازه سال - -
P/E 7059897
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.547 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 295 77,778 82,538 2,549 8
2 92 77,777 83,536 600 1
2 86 66,666 83,857 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/23)

65