قیمت پایانی تغییر درصد
8,756 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,192 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,756 0.00 0.00
اولین قیمت 9,192
قیمت دیروز 8,756
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,193 8,319
بازه هفته 9,191 9,191
بازه سال - -
P/E 726748
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,117

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 468.034 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,934 9,192 12,500 446 1
1 9,924 9,191 0 0 0
3 60,000 8,743 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65