داده ها

آخرین معامله 7,860 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,269 0.00 0.00
اولین قیمت 7,860
قیمت دیروز 8,269
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,682 7,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 686327
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 59,228

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 442.003 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 7,856 8,379 450 1
0 0 0 8,680 1,000 1
0 0 0 8,682 2,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/21)

65