قیمت پایانی تغییر درصد
11,051 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,123 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,051 0.00 0.00
اولین قیمت 11,123
قیمت دیروز 11,051
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,123 10,065
بازه هفته 11,123 9,331
بازه سال - -
P/E 1425579
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.868 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
58 1.234 میلیون 11,123 12,000 450 1
1 1,000 11,101 12,847 5 1
1 98 11,011 14,207 1,680 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65