داده ها

آخرین معامله 2,005 95.00 4.97
قیمت پایانی 1,977 67.00 3.51
اولین قیمت 1,988
قیمت دیروز 1,910
بازه روز 2,005 1,933
قیمت مجاز 2,005 1,815
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 255033
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 249,501

معاملات

تعداد معاملات 260
حجم معاملات 1.387 میلیون
ارزش معاملات 2.741 میلیارد
ارزش بازار 691.95 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.387 میلیون 1.337 میلیون
حقوقی 0 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 69 106
حقیقی 69 105
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 98.85 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 237,776 2,005 2,055 50,000 2
2 2,000 2,002 2,094 1,124 1
1 1,000 2,001 2,100 18,981 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65