داده ها

آخرین معامله 1,281 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,310 0.00 0.00
اولین قیمت 1,300
قیمت دیروز 1,310
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,370 1,240
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 168990
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 329,381

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 458.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 364 1,281 1,298 5,113 1
2 9,844 1,280 1,299 17,000 2
1 5,000 1,271 1,300 42,746 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65