داده ها

آخرین معامله 1,935 7.00 0.36
قیمت پایانی 1,921 21.00 1.08
اولین قیمت 1,882
قیمت دیروز 1,942
بازه روز 1,946 1,881
قیمت مجاز 1,896 1,716
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 247809
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,174

معاملات

تعداد معاملات 216
حجم معاملات 1.527 میلیون
ارزش معاملات 2.934 میلیارد
ارزش بازار 672.35 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.527 میلیون 1.462 میلیون
حقوقی 0 65,000
تعداد خرید فروش
مجموع 61 69
حقیقی 61 68
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 124.865 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,000 1,911 1,938 6,341 1
2 2,562 1,909 1,940 10,000 1
2 11,000 1,908 1,945 21,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65