قیمت پایانی تغییر درصد
3,930 160.00 3.91

داده ها

آخرین معامله 3,913 177.00 4.33
قیمت پایانی 3,930 160.00 3.91
اولین قیمت 4,150
قیمت دیروز 4,090
بازه روز 4,150 3,886
قیمت مجاز 1,896 1,716
بازه هفته 3,736 3,736
بازه سال - -
P/E 506970
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,174

معاملات

تعداد معاملات 588
حجم معاملات 4.023 میلیون
ارزش معاملات 15.812 میلیارد
ارزش بازار 1.376 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.023 میلیون 3.948 میلیون
حقوقی 0 75,400
تعداد خرید فروش
مجموع 185 155
حقیقی 185 154
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 296.322 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 39,183 3,913 3,913 43,542 1
2 13,956 3,900 3,970 16,392 2
3 63,020 3,889 3,985 38,889 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65