قیمت پایانی تغییر درصد
6,495 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,388 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,495 0.00 0.00
اولین قیمت 6,400
قیمت دیروز 6,495
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,060 6,388
بازه هفته 7,000 6,734
بازه سال - -
P/E 837855
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.273 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 5,000 6,388 281,531 14
0 0 0 6,399 15,000 1
0 0 0 6,400 5,870 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65