داده ها

آخرین معامله 2,154 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,151 0.00 0.00
اولین قیمت 2,154
قیمت دیروز 2,151
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,258 2,044
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 277479
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 255,754

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 752.85 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
92 3.554 میلیون 2,154 0 0 0
1 10,000 2,117 0 0 0
1 50,000 2,081 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65