قیمت پایانی تغییر درصد
6,887 351.00 4.85

داده ها

آخرین معامله 6,877 361.00 4.99
قیمت پایانی 6,887 351.00 4.85
اولین قیمت 7,270
قیمت دیروز 7,238
بازه روز 7,270 6,877
قیمت مجاز 2,590 2,344
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -2782348
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 205,761

معاملات

تعداد معاملات 335
حجم معاملات 1.609 میلیون
ارزش معاملات 11.082 میلیارد
ارزش بازار 1.722 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.609 میلیون 1.609 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 136 112
حقیقی 136 112
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 164 6,144 6,877 910,592 64
1 169 5,966 6,887 650 2
1 300 5,709 6,900 209 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65