قیمت پایانی تغییر درصد
2,880 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,923 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,880 0.00 0.00
اولین قیمت 2,962
قیمت دیروز 2,880
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,590 2,344
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1163520
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 205,761

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 720 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,949 2,949 1,300 1
1 1,700 2,923 2,950 10,000 1
1 1,700 2,922 2,957 6,509 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65