قیمت پایانی تغییر درصد
17,926 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,911 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,926 0.00 0.00
اولین قیمت 17,927
قیمت دیروز 17,926
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,927 16,221
بازه هفته 15,950 14,610
بازه سال - -
P/E -7242104
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.482 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,118 17,911 17,923 8,000 1
2 339 17,910 17,925 2,199 1
1 10,889 17,800 17,926 5,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65