قیمت پایانی تغییر درصد
11,440 262.00 2.24

داده ها

آخرین معامله 11,117 585.00 5.00
قیمت پایانی 11,440 262.00 2.24
اولین قیمت 11,402
قیمت دیروز 11,702
بازه روز 12,130 11,117
قیمت مجاز 12,287 11,117
بازه هفته 13,870 11,702
بازه سال - -
P/E -4621760
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 1,139
حجم معاملات 3.34 میلیون
ارزش معاملات 38.215 میلیارد
ارزش بازار 2.86 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.34 میلیون 3.305 میلیون
حقوقی 0 35,021
تعداد خرید فروش
مجموع 512 254
حقیقی 512 253
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 400.64 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 11,117 285,622 22
0 0 0 11,119 750 2
0 0 0 11,250 2,179 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65