قیمت پایانی تغییر درصد
8,355 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,484 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,355 0.00 0.00
اولین قیمت 8,167
قیمت دیروز 8,355
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,487 7,679
بازه هفته 8,583 8,000
بازه سال - -
P/E -3375420
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.089 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 8,479 8,485 12,644 2
1 139 8,471 8,487 44,463 42
1 1,200 8,470 8,500 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65