قیمت پایانی تغییر درصد
2,640 92.00 3.37

داده ها

آخرین معامله 2,596 136.00 4.98
قیمت پایانی 2,640 92.00 3.37
اولین قیمت 2,671
قیمت دیروز 2,732
بازه روز 2,715 2,596
قیمت مجاز 2,590 2,344
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1066560
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 205,761

معاملات

تعداد معاملات 323
حجم معاملات 1.612 میلیون
ارزش معاملات 4.257 میلیارد
ارزش بازار 660 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.486 میلیون 1.612 میلیون
حقوقی 126,217 0
تعداد خرید فروش
مجموع 126 87
حقیقی 124 87
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 333.213 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,596 2,596 97,435 7
1 440 2,525 2,618 4,000 1
1 3,500 2,416 2,620 55,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/26)

65