داده ها

آخرین معامله 707 5.00 0.70
قیمت پایانی 706 6.00 0.84
اولین قیمت 706
قیمت دیروز 712
بازه روز 718 698
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 710 660
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 514
حجم معاملات 6.426 میلیون
ارزش معاملات 4.537 میلیارد
ارزش بازار 988.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.426 میلیون 5.711 میلیون
حقوقی 0 714,973
تعداد خرید فروش
مجموع 165 72
حقیقی 165 71
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 504.771 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65