داده ها

آخرین معامله 1,865 54.00 2.98
قیمت پایانی 1,861 50.00 2.76
اولین قیمت 1,840
قیمت دیروز 1,811
بازه روز 1,865 1,812
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,006 2,006
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,339
حجم معاملات 16.361 میلیون
ارزش معاملات 30.447 میلیارد
ارزش بازار 2.605 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14.861 میلیون 16.361 میلیون
حقوقی 1.5 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 285 242
حقیقی 284 242
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.792 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65