داده ها

آخرین معامله 740 3.00 0.40
قیمت پایانی 737 6.00 0.81
اولین قیمت 741
قیمت دیروز 743
بازه روز 770 710
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,392
حجم معاملات 16.026 میلیون
ارزش معاملات 11.81 میلیارد
ارزش بازار 1.032 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 16.026 میلیون 16.026 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 366 184
حقیقی 366 184
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65