قیمت پایانی تغییر درصد
3,470 43.00 1.22

داده ها

آخرین معامله 3,353 160.00 4.55
قیمت پایانی 3,470 43.00 1.22
اولین قیمت 3,353
قیمت دیروز 3,513
بازه روز 3,578 3,338
قیمت مجاز 1,710 1,548
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 65930
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 311,139

معاملات

تعداد معاملات 1,137
حجم معاملات 11.227 میلیون
ارزش معاملات 38.96 میلیارد
ارزش بازار 1.024 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.727 میلیون 11.137 میلیون
حقوقی 500,000 90,116
تعداد خرید فروش
مجموع 301 205
حقیقی 300 204
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.422 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,354 3,395 1,028 1
1 15,000 3,352 3,400 3,293 2
1 4,000 3,348 3,409 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65