قیمت پایانی تغییر درصد
2,027 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,035 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,027 0.00 0.00
اولین قیمت 1,980
قیمت دیروز 2,027
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,710 1,548
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 38513
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 311,139

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 597.926 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 202,196 2,035 2,100 10,500 1
4 19,000 2,030 2,122 3,700 1
1 4,600 2,027 2,144 48,993 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65