قیمت پایانی تغییر درصد
3,704 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,711 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,704 0.00 0.00
اولین قیمت 3,843
قیمت دیروز 3,704
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,710 1,548
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 70376
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 311,139

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.093 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 29,071 3,711 3,750 20,000 1
1 5,000 3,700 3,752 4,892 1
1 1,000 3,685 3,754 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65