قیمت پایانی تغییر درصد
1,746 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,746 0.00 0.00
اولین قیمت 1,730
قیمت دیروز 1,746
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,862 1,686
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 33174
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 285,551

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 515.037 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,732 1,740 35,000 1
2 20,000 1,730 1,750 19,400 1
2 21,540 1,725 1,762 4,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65