قیمت پایانی تغییر درصد
2,275 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,277 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,275 0.00 0.00
اولین قیمت 2,275
قیمت دیروز 2,275
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,277 2,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 43225
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 302,480

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 671.082 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
57 889,845 2,277 2,277 50 1
1 449 2,270 2,291 61,000 5
2 5,850 2,250 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65