قیمت پایانی تغییر درصد
9,058 439.00 4.62

داده ها

آخرین معامله 9,023 474.00 4.99
قیمت پایانی 9,058 439.00 4.62
اولین قیمت 9,499
قیمت دیروز 9,497
بازه روز 9,499 9,023
قیمت مجاز 9,971 9,023
بازه هفته 9,178 8,680
بازه سال - -
P/E 172102
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 117,992

معاملات

تعداد معاملات 580
حجم معاملات 2.356 میلیون
ارزش معاملات 21.341 میلیارد
ارزش بازار 2.672 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.437 میلیون 2.356 میلیون
حقوقی 919,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 230 153
حقیقی 224 153
حقوقی 6 0
تغییر حقوقی به حقیقی 8.324 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,264 8,664 9,023 26,354 2
1 119 8,450 9,118 15,000 1
1 500 5,088 9,132 5,001 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65