قیمت پایانی تغییر درصد
4,594 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,584 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,594 0.00 0.00
اولین قیمت 4,700
قیمت دیروز 4,594
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,823 4,365
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 87286
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 117,992

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.355 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 4,440 4,584 913,847 50
0 0 0 4,585 550 1
0 0 0 4,587 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65