قیمت پایانی تغییر درصد
412 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 411 0.00 0.00
قیمت پایانی 412 0.00 0.00
اولین قیمت 418
قیمت دیروز 412
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 201 183
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 0
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار -
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 401 411 563 1
1 10 398 420 10 1
0 0 0 428 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65