قیمت پایانی تغییر درصد
132 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 132 0.00 0.00
قیمت پایانی 132 0.00 0.00
اولین قیمت 133
قیمت دیروز 132
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 138 126
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 0
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار -
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 132 104,450 11
0 0 0 135 11,518 2
0 0 0 138 1,456 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/02/19)

65