قیمت پایانی تغییر درصد
37,156 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 37,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 37,156 0.00 0.00
اولین قیمت 38,500
قیمت دیروز 37,156
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 40,269 36,435
بازه هفته 39,464 36,700
بازه سال - -
P/E 1560552
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.895 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 476 37,650 37,900 3,000 1
1 69 37,630 37,960 1,000 1
1 30 37,441 37,969 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65