قیمت پایانی تغییر درصد
18,423 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,423 0.00 0.00
اولین قیمت 18,551
قیمت دیروز 18,423
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,817 6,169
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 773766
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,736

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 939.573 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 600 18,002 18,666 6,000 1
1 60 18,001 18,669 221 1
1 2,772 17,950 18,700 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65