قیمت پایانی تغییر درصد
5,211 243.00 4.89

داده ها

آخرین معامله 5,216 248.00 4.99
قیمت پایانی 5,211 243.00 4.89
اولین قیمت 5,195
قیمت دیروز 4,968
بازه روز 5,216 5,061
قیمت مجاز 5,216 4,720
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 218862
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,043

معاملات

تعداد معاملات 111
حجم معاملات 614,644
ارزش معاملات 3.203 میلیارد
ارزش بازار 265.761 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 614,644 390,644
حقوقی 0 224,000
تعداد خرید فروش
مجموع 38 46
حقیقی 38 45
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.167 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 175,115 5,216 5,466 3,494 1
1 220 4,800 5,525 238 1
1 3,000 4,733 5,604 13,800 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65