قیمت پایانی تغییر درصد
3,289 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,225 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,289 0.00 0.00
اولین قیمت 3,302
قیمت دیروز 3,289
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,453 3,125
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 138138
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,135

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 167.739 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,402 3,000 1
0 0 0 3,430 2,035 1
0 0 0 3,498 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/17)

65