قیمت پایانی تغییر درصد
27,452 1,421.00 4.92

داده ها

آخرین معامله 27,430 1,443.00 5.00
قیمت پایانی 27,452 1,421.00 4.92
اولین قیمت 28,463
قیمت دیروز 28,873
بازه روز 28,463 27,430
قیمت مجاز 30,316 27,430
بازه هفته 36,600 29,962
بازه سال - -
P/E 1152984
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,400

معاملات

تعداد معاملات 453
حجم معاملات 379,619
ارزش معاملات 10.421 میلیارد
ارزش بازار 1.4 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 378,749 379,619
حقوقی 870 0
تعداد خرید فروش
مجموع 259 148
حقیقی 258 148
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 23.883 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 27,430 331,407 156
0 0 0 27,432 1,157 1
0 0 0 27,493 1,438 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65