قیمت پایانی تغییر درصد
44,230 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 42,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 44,230 0.00 0.00
اولین قیمت 46,569
قیمت دیروز 44,230
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,817 6,169
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1857660
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,736

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.256 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 125 42,900 43,369 976 1
1 22 42,876 43,370 1,000 1
1 109 42,804 43,540 450 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65