قیمت پایانی تغییر درصد
39,077 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 39,261 0.00 0.00
قیمت پایانی 39,077 0.00 0.00
اولین قیمت 37,400
قیمت دیروز 39,077
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 39,261 35,523
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1641234
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.993 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 15,230 39,261 40,256 2,661 1
1 129 39,200 42,700 300 1
1 2,000 38,750 42,737 5,210 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65