قیمت پایانی تغییر درصد
4,840 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,887 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,840 0.00 0.00
اولین قیمت 4,835
قیمت دیروز 4,840
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,070 4,588
بازه هفته 4,820 4,681
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 140.36 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 4,855 4,880 20,300 2
1 641 4,840 4,887 300 1
1 3,107 4,810 4,888 2,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65