قیمت پایانی تغییر درصد
5,066 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,045 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,066 0.00 0.00
اولین قیمت 5,110
قیمت دیروز 5,066
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,402 4,888
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 146.914 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 28,243 4,983 5,045 1,749 1
1 2,000 4,905 5,099 27,000 1
2 8,000 4,900 5,100 7,700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65