قیمت پایانی تغییر درصد
3,915 53.00 1.37

داده ها

آخرین معامله 3,767 95.00 2.46
قیمت پایانی 3,915 53.00 1.37
اولین قیمت 3,925
قیمت دیروز 3,862
بازه روز 3,950 3,700
قیمت مجاز 4,055 3,669
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,498
حجم معاملات 42.444 میلیون
ارزش معاملات 166.16 میلیارد
ارزش بازار 113.535 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.916 میلیون 11.671 میلیون
حقوقی 38.528 میلیون 30.773 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 147 179
حقیقی 143 172
حقوقی 4 7
تغییر حقوقی به حقیقی 30.363 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12 3,767 3,775 50,000 1
2 7,615 3,762 3,784 5,000 1
1 42,000 3,760 3,786 30 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65