قیمت پایانی تغییر درصد
3,181 5.00 0.16

داده ها

آخرین معامله 3,180 6.00 0.19
قیمت پایانی 3,181 5.00 0.16
اولین قیمت 3,229
قیمت دیروز 3,186
بازه روز 3,229 3,105
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 680
حجم معاملات 4.609 میلیون
ارزش معاملات 14.66 میلیارد
ارزش بازار 92.249 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.121 میلیون 4.609 میلیون
حقوقی 3.488 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 150 155
حقیقی 147 155
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 11.097 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,150 3,180 15,573 1
1 16,040 3,111 3,188 300 1
1 20,000 3,110 3,196 19,782 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65