قیمت پایانی تغییر درصد
3,875 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,866 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,875 0.00 0.00
اولین قیمت 3,900
قیمت دیروز 3,875
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 112.375 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 3,865 3,877 30,638 2
1 2,000 3,842 3,879 44,088 2
1 15,000 3,825 3,880 13,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65