قیمت پایانی تغییر درصد
4,778 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,784 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,778 0.00 0.00
اولین قیمت 4,788
قیمت دیروز 4,778
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,968 4,496
بازه هفته 4,820 4,641
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 138.562 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 9,000 4,800 4,817 1,000 1
1 10,000 4,783 4,819 2,000 1
1 1,651 4,780 4,821 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65