قیمت پایانی تغییر درصد
11,488 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,596 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,488 0.00 0.00
اولین قیمت 11,485
قیمت دیروز 11,488
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,826 10,700
بازه هفته 11,860 10,300
بازه سال - -
P/E 11292704
تعداد سهام 990 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.373 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 89 11,521 11,598 11,430 1
1 743 11,515 11,609 1,000 1
1 103 11,511 11,610 460 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65