داده ها

آخرین معامله 4,160 49.00 1.16
قیمت پایانی 4,207 2.00 0.05
اولین قیمت 4,151
قیمت دیروز 4,209
بازه روز 4,200 4,151
قیمت مجاز 4,419 3,999
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4135481
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 7
حجم معاملات 10,791
ارزش معاملات 44.895 میلیون
ارزش بازار 2.945 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10,791 10,791
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 3
حقیقی 6 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,000 4,150 4,190 29,695 2
1 2,500 4,100 4,200 15,609 2
1 3,000 4,079 4,269 5,500 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65