داده ها

آخرین معامله 5,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,717 0.00 0.00
اولین قیمت 6,100
قیمت دیروز 5,717
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,343 3,931
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5619811
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.002 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 204 5,595 5,778 1,000 1
1 931 5,590 6,121 990 1
1 210 5,226 6,150 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/23)

65