قیمت پایانی تغییر درصد
10,156 269.00 2.58

داده ها

آخرین معامله 10,700 275.00 2.64
قیمت پایانی 10,156 269.00 2.58
اولین قیمت 10,303
قیمت دیروز 10,425
بازه روز 10,842 9,904
قیمت مجاز 10,946 9,904
بازه هفته 11,854 10,383
بازه سال - -
P/E 9983348
تعداد سهام 990 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,000

معاملات

تعداد معاملات 1,063
حجم معاملات 4.28 میلیون
ارزش معاملات 43.468 میلیارد
ارزش بازار 10.054 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.78 میلیون 4.28 میلیون
حقوقی 500,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 312 386
حقیقی 310 386
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 5.078 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 13,363 10,700 10,750 15,000 1
13 650,000 10,663 10,770 3,000 1
1 50,000 10,657 10,780 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65