قیمت پایانی تغییر درصد
11,629 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,635 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,629 0.00 0.00
اولین قیمت 11,635
قیمت دیروز 11,629
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,635 10,527
بازه هفته 11,635 10,486
بازه سال - -
P/E 11431307
تعداد سهام 990 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.513 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
76 2.445 میلیون 11,635 0 0 0
1 200 11,631 0 0 0
2 188 11,630 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65