داده ها

آخرین معامله 7,635 222.00 2.99
قیمت پایانی 7,635 222.00 2.99
اولین قیمت 7,635
قیمت دیروز 7,413
بازه روز 7,635 7,635
قیمت مجاز 5,693 5,363
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 504.734 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 491
ارزش معاملات 3.749 میلیون
ارزش بازار 3.854 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
76 472,994 5,693 0 0 0
2 1,262 5,692 0 0 0
1 181 5,550 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65