قیمت پایانی تغییر درصد
18,326 141.00 0.78

داده ها

آخرین معامله 55,000 36,815.00 202.45
قیمت پایانی 18,326 141.00 0.78
اولین قیمت 55,000
قیمت دیروز 18,185
بازه روز 55,000 55,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 51,000 26,511
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 37.8 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 383
ارزش معاملات 21.065 میلیون
ارزش بازار 692.723 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 383 383
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 5
حقیقی 1 5
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65