قیمت پایانی تغییر درصد
3,531 49.00 1.37

داده ها

آخرین معامله 3,479 101.00 2.82
قیمت پایانی 3,531 49.00 1.37
اولین قیمت 3,573
قیمت دیروز 3,580
بازه روز 3,573 3,461
قیمت مجاز 3,759 3,401
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 992211
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 50
حجم معاملات 133,051
ارزش معاملات 466.609 میلیون
ارزش بازار 1.766 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 251,977 251,977
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 38 22
حقیقی 38 22
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,465 3,475 41,986 2
3 22,300 3,463 3,479 8,000 2
1 28,712 3,462 3,480 56,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65