قیمت پایانی تغییر درصد
4,809 244.00 4.83

داده ها

آخرین معامله 4,801 252.00 4.99
قیمت پایانی 4,809 244.00 4.83
اولین قیمت 4,942
قیمت دیروز 5,053
بازه روز 4,942 4,801
قیمت مجاز 5,305 4,801
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1351329
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 554
حجم معاملات 1.765 میلیون
ارزش معاملات 8.49 میلیارد
ارزش بازار 2.405 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.765 میلیون 1.765 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 351 79
حقیقی 351 79
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 4,754 4,801 3.992 میلیون 306
1 400 4,734 4,809 1,810 1
1 3,500 4,610 4,810 8,715 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65