قیمت پایانی تغییر درصد
4,116 32.00 0.78

داده ها

آخرین معامله 4,110 26.00 0.64
قیمت پایانی 4,116 32.00 0.78
اولین قیمت 4,130
قیمت دیروز 4,084
بازه روز 4,190 4,050
قیمت مجاز 3,456 3,128
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1156596
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,094
حجم معاملات 5.072 میلیون
ارزش معاملات 20.876 میلیارد
ارزش بازار 2.058 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.872 میلیون 4.978 میلیون
حقوقی 200,000 94,386
تعداد خرید فروش
مجموع 385 307
حقیقی 384 306
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 434.707 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 484 4,107 4,116 17,769 1
1 1,216 4,100 4,120 5,930 3
1 973 4,091 4,121 545 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65