قیمت پایانی تغییر درصد
7,153 132.00 1.88

داده ها

آخرین معامله 7,150 129.00 1.84
قیمت پایانی 7,153 132.00 1.88
اولین قیمت 7,100
قیمت دیروز 7,021
بازه روز 7,240 7,062
قیمت مجاز 7,372 6,670
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3626571
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 149
حجم معاملات 580,729
ارزش معاملات 4.154 میلیارد
ارزش بازار 2.667 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 530,729 580,729
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 44 39
حقیقی 43 39
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 357.65 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,181 7,142 7,150 9,991 2
1 1,396 7,132 7,170 343 1
1 1,612 7,130 7,180 20,340 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65