قیمت پایانی تغییر درصد
10,324 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,339 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,324 0.00 0.00
اولین قیمت 10,650
قیمت دیروز 10,324
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,840 9,808
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5234268
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.85 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 110 9,984 11,152 1,000 1
1 10,000 9,439 11,490 600 1
1 111 9,070 11,627 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65