قیمت پایانی تغییر درصد
17,794 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,001 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,794 0.00 0.00
اولین قیمت 17,470
قیمت دیروز 17,794
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,308 17,470
بازه هفته 19,400 18,331
بازه سال - -
P/E 9021558
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.635 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 693 18,001 18,001 2,500 1
2 20,200 18,000 18,199 1,500 1
2 26,600 17,900 18,200 19,879 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65