قیمت پایانی تغییر درصد
11,988 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,089 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,988 0.00 0.00
اولین قیمت 11,790
قیمت دیروز 11,988
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,138 8,268
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6077916
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.47 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 12,199 2,000 1
0 0 0 12,600 4,382 1
0 0 0 12,680 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65