قیمت پایانی تغییر درصد
17,166 428.00 2.56

داده ها

آخرین معامله 17,190 452.00 2.70
قیمت پایانی 17,166 428.00 2.56
اولین قیمت 17,000
قیمت دیروز 16,738
بازه روز 17,390 16,950
قیمت مجاز 17,574 15,902
بازه هفته 17,040 16,335
بازه سال - -
P/E 8703162
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 704
حجم معاملات 1.36 میلیون
ارزش معاملات 23.351 میلیارد
ارزش بازار 6.401 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.36 میلیون 1.294 میلیون
حقوقی 717 66,402
تعداد خرید فروش
مجموع 295 196
حقیقی 294 194
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.128 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 17,006 17,270 5,847 2
1 3,000 17,001 17,279 200 1
4 11,660 17,000 17,280 700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65