قیمت پایانی تغییر درصد
9,305 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,305 0.00 0.00
اولین قیمت 9,250
قیمت دیروز 9,305
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,138 8,268
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4717635
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.47 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,284 9,300 8,572 1
1 200 9,283 9,338 137 1
1 3,000 9,282 9,345 36 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65