قیمت پایانی تغییر درصد
5,535 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,535 0.00 0.00
اولین قیمت 5,630
قیمت دیروز 5,535
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,457 4,939
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2806245
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.064 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,050 5,510 5,586 4,800 1
1 8,000 5,501 5,599 15,000 1
1 3,643 5,500 5,600 6,900 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65