قیمت پایانی تغییر درصد
14,516 164.00 1.14

داده ها

آخرین معامله 14,500 148.00 1.03
قیمت پایانی 14,516 164.00 1.14
اولین قیمت 14,600
قیمت دیروز 14,352
بازه روز 15,000 13,640
قیمت مجاز 9,138 8,268
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7359612
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 237
حجم معاملات 726,750
ارزش معاملات 10.55 میلیارد
ارزش بازار 5.413 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 726,750 726,688
حقوقی 0 62
تعداد خرید فروش
مجموع 85 82
حقیقی 85 81
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 899,992

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,200 14,211 14,611 38,385 2
1 175 14,160 14,793 2,500 1
1 2,000 14,100 14,794 1,190 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65