قیمت پایانی تغییر درصد
22,585 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,475 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,585 0.00 0.00
اولین قیمت 23,780
قیمت دیروز 22,585
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,020 21,734
بازه هفته 21,124 19,650
بازه سال - -
P/E 11450595
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.422 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 180 22,640 22,680 121 1
1 315 22,476 22,690 1,000 1
1 1,000 22,471 22,760 4,550 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65