داده ها

آخرین معامله 3,546 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,531 0.00 0.00
اولین قیمت 3,600
قیمت دیروز 3,531
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,707 3,355
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1034583
تعداد سهام 208.833 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 141,723

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 737.39 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,500 3,700 1,400 1
1 2,000 3,382 3,738 5,150 1
1 2,700 3,352 3,780 1,367 1

نمودار آخرین روز معاملاتی

65