قیمت پایانی تغییر درصد
9,867 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,788 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,867 0.00 0.00
اولین قیمت 9,788
قیمت دیروز 9,867
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,816 9,786
بازه هفته 10,369 9,998
بازه سال - -
P/E 1154439
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.381 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 110 9,786 9,788 24,526 2
0 0 0 9,922 5,191 1
0 0 0 9,999 6,137 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65