داده ها

آخرین معامله 11,770 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,780 0.00 0.00
اولین قیمت 11,771
قیمت دیروز 11,780
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,444 11,260
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1378260
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.649 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 281 11,771 12,293 1,000 1
1 2,000 11,654 12,294 1,000 1
1 15,266 11,652 12,594 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65