داده ها

آخرین معامله 29,635 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,630 0.00 0.00
اولین قیمت 30,013
قیمت دیروز 29,630
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,444 11,260
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3466710
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.148 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,600 29,330 29,700 1,000 1
1 744 29,000 30,000 30 1
1 36 28,920 30,400 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65