داده ها

آخرین معامله 10,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,485 0.00 0.00
اولین قیمت 11,380
قیمت دیروز 10,485
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,444 11,260
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1226745
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.468 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 103,791 10,394 10,400 214 1
0 0 0 10,960 600 2
0 0 0 10,968 1,140 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65