قیمت پایانی تغییر درصد
9,622 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,499 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,622 0.00 0.00
اولین قیمت 9,280
قیمت دیروز 9,622
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,367 8,475
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1125774
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.347 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,700 9,000 9,499 5,260 2
1 4,000 8,910 9,600 5,400 2
1 2,700 8,840 9,650 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65