داده ها

آخرین معامله 20,084 956.00 5.00
قیمت پایانی 20,083 955.00 4.99
اولین قیمت 20,084
قیمت دیروز 19,128
بازه روز 20,084 20,080
قیمت مجاز 12,444 11,260
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2349711
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 50
حجم معاملات 41,586
ارزش معاملات 835.188 میلیون
ارزش بازار 2.812 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 41,586 41,586
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 15 25
حقیقی 15 25
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 8,594 20,084 20,975 12 1
1 3,000 20,050 0 0 0
1 60 19,545 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65