قیمت پایانی تغییر درصد
37,159 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 37,197 0.00 0.00
قیمت پایانی 37,159 0.00 0.00
اولین قیمت 37,197
قیمت دیروز 37,159
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 37,197 33,655
بازه هفته 37,197 31,910
بازه سال - -
P/E 4347603
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.202 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 5,770 37,197 0 0 0
1 76 37,001 0 0 0
1 260 36,850 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65