داده ها

آخرین معامله 9,231 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,218 0.00 0.00
اولین قیمت 8,401
قیمت دیروز 9,218
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,678 8,758
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1078506
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.291 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65