قیمت پایانی تغییر درصد
28,671 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 28,266 0.00 0.00
قیمت پایانی 28,671 0.00 0.00
اولین قیمت 28,271
قیمت دیروز 28,671
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 30,104 27,238
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3354507
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.014 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 28,266 10,421 5
0 0 0 28,269 210 1
0 0 0 28,999 130 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/28)

65