قیمت پایانی تغییر درصد
6,316 148.00 2.29

داده ها

آخرین معامله 6,400 64.00 0.99
قیمت پایانی 6,316 148.00 2.29
اولین قیمت 6,400
قیمت دیروز 6,464
بازه روز 6,448 6,240
قیمت مجاز 6,787 6,141
بازه هفته 6,580 6,454
بازه سال - -
P/E 1907432
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.539 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 648
حجم معاملات 8.383 میلیون
ارزش معاملات 52.95 میلیارد
ارزش بازار 255.798 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.968 میلیون 3.701 میلیون
حقوقی 4.415 میلیون 4.682 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 106 153
حقیقی 95 151
حقوقی 11 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.687 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 70,000 6,370 6,423 13,000 2
1 5,420 6,360 6,424 65,000 3
1 1,000 6,341 6,425 40,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65