قیمت پایانی تغییر درصد
4,312 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,320 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,312 0.00 0.00
اولین قیمت 4,338
قیمت دیروز 4,312
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,694 4,248
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1302224
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.259 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 174.636 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 120,000 4,321 4,331 29,108 1
1 29,233 4,320 4,333 300 1
2 60,000 4,310 4,339 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65