قیمت پایانی تغییر درصد
3,895 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,895 0.00 0.00
اولین قیمت 3,948
قیمت دیروز 3,895
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,694 4,248
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1176290
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.259 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 157.748 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,891 3,900 31,816 2
2 10,700 3,881 3,909 2,751 1
1 20,000 3,880 3,910 57,067 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65