قیمت پایانی تغییر درصد
4,526 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,571 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,526 0.00 0.00
اولین قیمت 4,370
قیمت دیروز 4,526
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,752 4,300
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1366852
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.356 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 183.303 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,003 4,545 4,599 19,500 1
1 1,000 4,524 4,600 68,906 4
1 1,000 4,500 4,605 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65