قیمت پایانی تغییر درصد
6,305 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,325 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,305 0.00 0.00
اولین قیمت 6,344
قیمت دیروز 6,305
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,595 5,967
بازه هفته 6,388 6,240
بازه سال - -
P/E 1904110
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.58 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 255.353 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 64,152 6,320 6,320 600 1
1 15,000 6,301 6,333 500 1
2 40,000 6,292 6,340 35,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65