قیمت پایانی تغییر درصد
3,710 29.00 0.78

داده ها

آخرین معامله 3,680 59.00 1.58
قیمت پایانی 3,710 29.00 0.78
اولین قیمت 3,740
قیمت دیروز 3,739
بازه روز 3,748 3,671
قیمت مجاز 4,694 4,248
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1120420
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.259 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 419
حجم معاملات 2.77 میلیون
ارزش معاملات 10.278 میلیارد
ارزش بازار 150.255 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.06 میلیون 2.334 میلیون
حقوقی 710,887 436,430
تعداد خرید فروش
مجموع 190 111
حقیقی 182 109
حقوقی 8 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.018 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,020 3,680 3,690 63,570 1
2 840 3,670 3,720 3,550 1
1 5,000 3,661 3,725 1,777 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65