قیمت پایانی تغییر درصد
4,561 204.00 4.28

داده ها

آخرین معامله 4,649 116.00 2.43
قیمت پایانی 4,561 204.00 4.28
اولین قیمت 4,612
قیمت دیروز 4,765
بازه روز 4,808 4,527
قیمت مجاز 5,003 4,527
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1377422
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.129 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 560
حجم معاملات 6.442 میلیون
ارزش معاملات 29.386 میلیارد
ارزش بازار 184.721 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.835 میلیون 6.385 میلیون
حقوقی 4.607 میلیون 57,160
تعداد خرید فروش
مجموع 157 156
حقیقی 150 154
حقوقی 7 2
تغییر حقوقی به حقیقی 20.751 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,210 4,600 4,649 4,500 1
3 84,817 4,575 4,650 165,850 3
2 6,000 4,556 4,675 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65