قیمت پایانی تغییر درصد
4,889 34.00 0.70

داده ها

آخرین معامله 4,930 75.00 1.54
قیمت پایانی 4,889 34.00 0.70
اولین قیمت 4,818
قیمت دیروز 4,855
بازه روز 4,930 4,740
قیمت مجاز 5,097 4,613
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1476478
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.015 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 85
حجم معاملات 1.372 میلیون
ارزش معاملات 6.73 میلیارد
ارزش بازار 198.005 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 107,045 1.272 میلیون
حقوقی 1.265 میلیون 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 16 46
حقیقی 14 45
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 5.696 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 4,810 4,909 209 1
3 40,000 4,792 4,910 14,400 3
2 32,077 4,791 4,917 16,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65