قیمت پایانی تغییر درصد
2,184 71.00 3.36

داده ها

آخرین معامله 2,218 105.00 4.97
قیمت پایانی 2,184 71.00 3.36
اولین قیمت 2,120
قیمت دیروز 2,113
بازه روز 2,218 2,012
قیمت مجاز 1,874 1,696
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 115752
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 293,255

معاملات

تعداد معاملات 458
حجم معاملات 3.51 میلیون
ارزش معاملات 7.664 میلیارد
ارزش بازار 1.179 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.41 میلیون 3.51 میلیون
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 96 190
حقیقی 95 190
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 218.4 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 203,102 2,218 2,326 13,651 1
1 2,282 2,180 2,500 9,000 1
3 17,155 2,173 2,589 7,600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65