قیمت پایانی تغییر درصد
7,189 364.00 4.82

داده ها

آخرین معامله 7,178 375.00 4.96
قیمت پایانی 7,189 364.00 4.82
اولین قیمت 7,277
قیمت دیروز 7,553
بازه روز 7,340 7,176
قیمت مجاز 7,930 7,176
بازه هفته 8,080 7,500
بازه سال - -
P/E 381017
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,000

معاملات

تعداد معاملات 342
حجم معاملات 1.744 میلیون
ارزش معاملات 12.538 میلیارد
ارزش بازار 3.882 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.324 میلیون 1.344 میلیون
حقوقی 420,000 400,000
تعداد خرید فروش
مجموع 109 119
حقیقی 106 118
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 143.78 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 7,176 7,308 1,000 1
1 361 6,797 7,314 5,007 2
0 0 0 7,321 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65