قیمت پایانی تغییر درصد
3,500 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,516 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,500 0.00 0.00
اولین قیمت 3,388
قیمت دیروز 3,500
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,874 1,696
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 185500
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 293,255

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.89 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 40,740 3,516 3,682 500 1
1 1,276 3,510 3,688 6,400 3
1 63 3,499 3,700 1,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65