داده ها

آخرین معامله 1,684 3.00 0.18
قیمت پایانی 1,642 45.00 2.67
اولین قیمت 1,658
قیمت دیروز 1,687
بازه روز 1,697 1,620
قیمت مجاز 1,771 1,603
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 87026
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,018

معاملات

تعداد معاملات 97
حجم معاملات 531,799
ارزش معاملات 873.028 میلیون
ارزش بازار 886.68 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 531,799 531,799
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 45 32
حقیقی 45 32
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,644 1,684 12,789 1
1 10,000 1,643 1,685 13,000 2
2 23,054 1,640 1,695 7,876 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65