قیمت پایانی تغییر درصد
1,251 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,235 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,251 0.00 0.00
اولین قیمت 1,243
قیمت دیروز 1,251
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,381 1,251
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 66303
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 333,778

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 675.54 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,275 5,000 1
0 0 0 1,356 23,500 2
0 0 0 1,368 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/23)

65