داده ها

آخرین معامله 2,034 96.00 4.95
قیمت پایانی 2,019 81.00 4.18
اولین قیمت 2,034
قیمت دیروز 1,938
بازه روز 2,034 2,034
قیمت مجاز 2,034 1,842
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 107007
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 351,617

معاملات

تعداد معاملات 45
حجم معاملات 216,674
ارزش معاملات 440.715 میلیون
ارزش بازار 1.09 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 216,674 216,674
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 35
حقیقی 7 35
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
56 1.178 میلیون 2,034 0 0 0
1 1,000 2,020 0 0 0
1 19,880 2,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65