داده ها

آخرین معامله 3,030 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,023 0.00 0.00
اولین قیمت 3,002
قیمت دیروز 3,023
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,178 2,876
بازه هفته 3,048 2,850
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.497 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 60.46 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,500 3,025 3,030 10,250 1
5 53,149 3,023 3,034 4,005 1
1 331 3,022 3,035 26,355 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65