قیمت پایانی تغییر درصد
2,384 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,389 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,384 0.00 0.00
اولین قیمت 2,389
قیمت دیروز 2,384
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,503 2,265
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1101408
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.951 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,000 2,166 2,400 100,000 1
1 20,000 2,163 2,499 127,306 3
1 2,000 1,346 2,500 1,060 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65