قیمت پایانی تغییر درصد
2,280 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,240 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,280 0.00 0.00
اولین قیمت 2,300
قیمت دیروز 2,280
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,407 2,179
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1053360
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.255 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,240 2,249 28,000 1
1 1,700 2,238 2,280 5,100 1
4 20,455 2,235 2,299 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65