قیمت پایانی تغییر درصد
1,456 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,461 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,456 0.00 0.00
اولین قیمت 1,432
قیمت دیروز 1,456
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,515 1,371
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 672672
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.742 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 1,455 1,462 11,300 1
1 2,750 1,445 1,463 5,000 1
1 1,000 1,441 1,464 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65