قیمت پایانی تغییر درصد
2,068 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,060 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,068 0.00 0.00
اولین قیمت 2,054
قیمت دیروز 2,068
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,407 2,179
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 955416
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.837 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 47,500 2,057 2,078 15,000 1
2 50,879 2,052 2,079 15,000 1
2 20,000 2,051 2,080 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65