قیمت پایانی تغییر درصد
2,347 102.00 4.16

داده ها

آخرین معامله 2,360 89.00 3.63
قیمت پایانی 2,347 102.00 4.16
اولین قیمت 2,405
قیمت دیروز 2,449
بازه روز 2,440 2,327
قیمت مجاز 2,407 2,179
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1084314
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 351
حجم معاملات 5.904 میلیون
ارزش معاملات 13.855 میلیارد
ارزش بازار 15.704 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.25 میلیون 1.36 میلیون
حقوقی 4.654 میلیون 4.544 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 122 59
حقیقی 118 56
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 258.196 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,122 2,360 2,389 15,000 1
2 15,000 2,350 2,395 800 1
2 2,450 2,348 2,400 41,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65