قیمت پایانی تغییر درصد
3,345 15.00 0.45

داده ها

آخرین معامله 3,344 16.00 0.48
قیمت پایانی 3,345 15.00 0.45
اولین قیمت 3,400
قیمت دیروز 3,360
بازه روز 3,400 3,250
قیمت مجاز 3,528 3,192
بازه هفته 3,353 3,205
بازه سال - -
P/E 1545390
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 292
حجم معاملات 1.172 میلیون
ارزش معاملات 3.9 میلیارد
ارزش بازار 22.381 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 803,024 798,531
حقوقی 369,298 373,791
تعداد خرید فروش
مجموع 49 51
حقیقی 47 48
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 15.029 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 3,310 3,345 5,000 1
1 10,000 3,306 3,346 4,473 2
1 400 3,301 3,347 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65