قیمت پایانی تغییر درصد
2,833 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,840 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,833 0.00 0.00
اولین قیمت 2,888
قیمت دیروز 2,833
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,983 2,699
بازه هفته 2,920 2,756
بازه سال - -
P/E 1308846
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.956 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 75,221 2,835 2,841 28,372 1
1 54 2,833 2,842 34,627 3
1 20,000 2,830 2,843 9,053 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65