قیمت پایانی تغییر درصد
2,619 20.00 0.77

داده ها

آخرین معامله 2,643 44.00 1.69
قیمت پایانی 2,619 20.00 0.77
اولین قیمت 2,600
قیمت دیروز 2,599
بازه روز 2,651 2,600
قیمت مجاز 2,407 2,179
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1209978
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 119
حجم معاملات 1.232 میلیون
ارزش معاملات 3.255 میلیارد
ارزش بازار 17.524 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.232 میلیون 1.232 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 36
حقیقی 11 36
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,472 2,643 2,650 3,000 1
2 11,900 2,642 2,651 41,055 1
1 74,577 2,641 2,652 8,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65