قیمت پایانی تغییر درصد
3,497 37.00 1.05

داده ها

آخرین معامله 3,499 35.00 0.99
قیمت پایانی 3,497 37.00 1.05
اولین قیمت 3,548
قیمت دیروز 3,534
بازه روز 3,548 3,430
قیمت مجاز 3,941 3,567
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1909362
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 217
حجم معاملات 913,526
ارزش معاملات 3.191 میلیارد
ارزش بازار 8.835 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 807,812 896,000
حقوقی 105,714 17,526
تعداد خرید فروش
مجموع 88 56
حقیقی 86 55
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 308.393 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,485 3,499 3,000 1
1 5,000 3,481 3,500 3,789 1
4 25,818 3,480 3,502 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65