قیمت پایانی تغییر درصد
6,158 295.00 4.57

داده ها

آخرین معامله 6,230 223.00 3.46
قیمت پایانی 6,158 295.00 4.57
اولین قیمت 6,400
قیمت دیروز 6,453
بازه روز 6,400 6,131
قیمت مجاز 6,775 6,131
بازه هفته 6,330 6,122
بازه سال - -
P/E 3362268
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 398
حجم معاملات 3.425 میلیون
ارزش معاملات 21.092 میلیارد
ارزش بازار 15.558 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.395 میلیون 3.321 میلیون
حقوقی 2.031 میلیون 104,831
تعداد خرید فروش
مجموع 123 118
حقیقی 119 116
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 11.86 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 16,005 6,231 6,280 1,500 1
1 1,000 6,196 6,299 7,000 1
1 8,000 6,180 6,333 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65