قیمت پایانی تغییر درصد
5,026 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,069 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,026 0.00 0.00
اولین قیمت 4,733
قیمت دیروز 5,026
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,223 4,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2744196
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.698 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 97,200 5,020 5,073 200 1
1 32,323 5,014 5,075 2,200 2
1 50,000 5,012 5,078 350 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65