قیمت پایانی تغییر درصد
3,595 154.00 4.11

داده ها

آخرین معامله 3,562 187.00 4.99
قیمت پایانی 3,595 154.00 4.11
اولین قیمت 3,879
قیمت دیروز 3,749
بازه روز 3,879 3,562
قیمت مجاز 3,936 3,562
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1962870
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 220
حجم معاملات 1.484 میلیون
ارزش معاملات 5.336 میلیارد
ارزش بازار 9.083 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.291 میلیون 1.484 میلیون
حقوقی 193,520 0
تعداد خرید فروش
مجموع 112 55
حقیقی 111 55
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 695.704 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 3,400 3,652 15,000 1
0 0 0 3,653 6,000 1
0 0 0 3,657 4,980 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65