قیمت پایانی تغییر درصد
3,796 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,780 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,796 0.00 0.00
اولین قیمت 3,740
قیمت دیروز 3,796
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,941 3,567
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2072616
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.591 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 3,770 3,785 15,638 1
1 66,182 3,760 3,800 5,000 1
1 5,000 3,756 3,825 3,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65