قیمت پایانی تغییر درصد
4,117 196.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 4,117 196.00 5.00
قیمت پایانی 4,117 196.00 5.00
اولین قیمت 4,117
قیمت دیروز 3,921
بازه روز 4,117 4,100
قیمت مجاز 4,117 3,725
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2247882
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 839
حجم معاملات 18.065 میلیون
ارزش معاملات 74.371 میلیارد
ارزش بازار 10.402 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 13.065 میلیون 3.149 میلیون
حقوقی 5 میلیون 14.917 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 277 97
حقیقی 271 88
حقوقی 6 9
تغییر حقوقی به حقیقی 40.826 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
125 6.766 میلیون 4,117 0 0 0
1 2,500 4,116 0 0 0
2 15,000 4,110 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65