قیمت پایانی تغییر درصد
5,750 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,720 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,750 0.00 0.00
اولین قیمت 5,888
قیمت دیروز 5,750
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,941 3,567
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3139500
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.527 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 27,100 5,720 5,770 12,667 1
1 5,000 5,712 5,779 10,000 1
2 60,000 5,711 5,800 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65