قیمت پایانی تغییر درصد
15,847 453.00 2.78

داده ها

آخرین معامله 15,630 670.00 4.11
قیمت پایانی 15,847 453.00 2.78
اولین قیمت 16,102
قیمت دیروز 16,300
بازه روز 16,300 15,501
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -9222954
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,617
حجم معاملات 2.983 میلیون
ارزش معاملات 47.27 میلیارد
ارزش بازار 23.771 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.975 میلیون 2.933 میلیون
حقوقی 8,000 50,232
تعداد خرید فروش
مجموع 607 323
حقیقی 606 321
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 669.251 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65