قیمت پایانی تغییر درصد
21,664 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,014 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,664 0.00 0.00
اولین قیمت 22,014
قیمت دیروز 21,664
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 22,014 20,888
بازه سال - -
P/E -12608448
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 32.496 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65