قیمت پایانی تغییر درصد
22,387 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,360 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,387 0.00 0.00
اولین قیمت 22,500
قیمت دیروز 22,387
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,612 21,296
بازه هفته 22,960 21,296
بازه سال - -
P/E -13029234
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 33.581 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 460 21,500 21,600 1,916 1
1 600 21,420 21,688 5,000 1
1 3,230 21,341 21,697 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65