قیمت پایانی تغییر درصد
3,117 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,117 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,117 0.00 0.00
اولین قیمت 3,117
قیمت دیروز 3,117
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,882 2,770
بازه هفته 2,882 2,882
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.559 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
48 1.614 میلیون 2,882 0 0 0
1 41,901 2,772 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65