قیمت پایانی تغییر درصد
1,264 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,294 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,264 0.00 0.00
اولین قیمت 1,269
قیمت دیروز 1,264
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,622 1,468
بازه هفته 2,000 2,000
بازه سال - -
P/E 151680
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 339,443

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 669.92 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,280 1,294 29,000 1
1 3,000 1,269 1,299 25,000 2
2 50,213 1,265 1,300 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65