قیمت پایانی تغییر درصد
4,445 211.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 4,445 211.00 4.98
قیمت پایانی 4,445 211.00 4.98
اولین قیمت 4,445
قیمت دیروز 4,234
بازه روز 4,445 4,445
قیمت مجاز 4,445 4,023
بازه هفته 3,536 3,331
بازه سال - -
P/E 533400
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 212,000

معاملات

تعداد معاملات 104
حجم معاملات 1.186 میلیون
ارزش معاملات 5.272 میلیارد
ارزش بازار 2.356 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.186 میلیون 636,154
حقوقی 0 550,000
تعداد خرید فروش
مجموع 9 49
حقیقی 9 47
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.445 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
139 5.28 میلیون 4,445 0 0 0
1 3,659 4,038 0 0 0
1 1,233 4,036 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65