قیمت پایانی تغییر درصد
1,751 3.00 0.17

داده ها

آخرین معامله 1,716 32.00 1.83
قیمت پایانی 1,751 3.00 0.17
اولین قیمت 1,774
قیمت دیروز 1,748
بازه روز 1,794 1,702
قیمت مجاز 1,622 1,468
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 210120
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 339,443

معاملات

تعداد معاملات 153
حجم معاملات 1.324 میلیون
ارزش معاملات 2.318 میلیارد
ارزش بازار 928.03 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.045 میلیون 1.395 میلیون
حقوقی 350,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 39 51
حقیقی 38 51
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 612.85 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,867 1,716 1,728 13,990 1
1 6,000 1,715 1,729 3,000 1
1 7,400 1,711 1,740 16,484 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65