قیمت پایانی تغییر درصد
1,589 49.00 2.99

داده ها

آخرین معامله 1,585 53.00 3.24
قیمت پایانی 1,589 49.00 2.99
اولین قیمت 1,634
قیمت دیروز 1,638
بازه روز 1,639 1,560
قیمت مجاز 1,719 1,557
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 190680
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 309,023

معاملات

تعداد معاملات 444
حجم معاملات 3.738 میلیون
ارزش معاملات 5.94 میلیارد
ارزش بازار 842.17 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.738 میلیون 3.644 میلیون
حقوقی 700 94,640
تعداد خرید فروش
مجموع 179 120
حقیقی 178 118
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 149.271 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,500 1,579 1,585 22,392 2
2 4,508 1,575 1,591 5,005 1
4 46,906 1,571 1,600 12,387 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65