قیمت پایانی تغییر درصد
2,566 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,516 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,566 0.00 0.00
اولین قیمت 2,650
قیمت دیروز 2,566
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,780 2,516
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 307920
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 212,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.36 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,451 2,516 10,933 1
1 500 2,325 2,550 2,000 1
0 0 0 2,587 2,280 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65