قیمت پایانی تغییر درصد
1,491 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,491 0.00 0.00
اولین قیمت 1,531
قیمت دیروز 1,491
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,622 1,468
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 178920
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 339,443

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 790.23 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,491 1,514 2,000 1
1 2,500 1,490 1,518 7,700 1
1 700 1,483 1,519 10,060 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65