قیمت پایانی تغییر درصد
4,184 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,174 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,184 0.00 0.00
اولین قیمت 4,520
قیمت دیروز 4,184
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,579 4,143
بازه هفته 4,550 3,792
بازه سال - -
P/E 502080
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 212,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.218 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 150,316 4,143 4,205 9,610 1
1 20,490 3,350 4,207 6,000 1
1 1,000 2,438 4,220 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65