داده ها

آخرین معامله 8,151 127.00 1.58
قیمت پایانی 8,253 229.00 2.85
اولین قیمت 8,200
قیمت دیروز 8,024
بازه روز 8,501 8,060
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 611
حجم معاملات 1.007 میلیون
ارزش معاملات 8.309 میلیارد
ارزش بازار 247.59 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.012 میلیون 1.012 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 277 159
حقیقی 277 159
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65