داده ها

آخرین معامله 12,214 1,110.00 10.00
قیمت پایانی 11,857 753.00 6.78
اولین قیمت 11,500
قیمت دیروز 11,104
بازه روز 12,214 10,900
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 455
حجم معاملات 1.197 میلیون
ارزش معاملات 14.192 میلیارد
ارزش بازار 355.71 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.197 میلیون 1.197 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 139 206
حقیقی 139 206
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65