داده ها

آخرین معامله 14,536 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,541 0.00 0.00
اولین قیمت 14,500
قیمت دیروز 14,541
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 16,139 15,600
بازه سال - -
P/E 40714800
تعداد سهام 307.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.476 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)

65