داده ها

آخرین معامله 16,000 105.00 0.66
قیمت پایانی 15,975 80.00 0.50
اولین قیمت 16,000
قیمت دیروز 15,895
بازه روز 16,001 15,800
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 44730000
تعداد سهام 307.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 7
حجم معاملات 9,590
ارزش معاملات 153.204 میلیون
ارزش بازار 4.917 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9,590 9,590
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 6
حقیقی 6 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65