داده ها

آخرین معامله 17,001 1,888.00 10.00
قیمت پایانی 17,173 1,716.00 9.08
اولین قیمت 18,000
قیمت دیروز 18,889
بازه روز 18,000 17,001
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 48084400
تعداد سهام 307.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 86
حجم معاملات 128,144
ارزش معاملات 2.201 میلیارد
ارزش بازار 5.286 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 128,144 128,144
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 40 19
حقیقی 40 19
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65