داده ها

آخرین معامله 36,018 1,113.00 3.00
قیمت پایانی 36,375 756.00 2.04
اولین قیمت 36,500
قیمت دیروز 37,131
بازه روز 37,355 36,018
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 101850000
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 180
حجم معاملات 164,505
ارزش معاملات 5.984 میلیارد
ارزش بازار 18.188 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 164,505 164,505
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 106 51
حقیقی 106 51
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65