داده ها

آخرین معامله 31,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,100 0.00 0.00
اولین قیمت 31,000
قیمت دیروز 31,100
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 34,000 29,000
بازه سال - -
P/E 87080000
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.55 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65