داده ها

آخرین معامله 9,400 136.00 1.47
قیمت پایانی 9,148 116.00 1.25
اولین قیمت 9,869
قیمت دیروز 9,264
بازه روز 9,869 9,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 9,500 9,112
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 19
حجم معاملات 17,635
ارزش معاملات 161.329 میلیون
ارزش بازار 268.951 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17,635 17,635
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 12 9
حقیقی 12 9
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65