داده ها

آخرین معامله 5,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,000 0.00 0.00
اولین قیمت 5,000
قیمت دیروز 5,000
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 5,001 5,001
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 147 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/22)

65