داده ها

آخرین معامله 50,763 1,478.00 3.00
قیمت پایانی 50,763 1,478.00 3.00
اولین قیمت 50,763
قیمت دیروز 49,285
بازه روز 50,763 50,763
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 40
حجم معاملات 54,446
ارزش معاملات 2.764 میلیارد
ارزش بازار 1.492 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 54,446 54,346
حقوقی 0 100
تعداد خرید فروش
مجموع 7 28
حقیقی 7 27
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 5.076 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65