قیمت پایانی تغییر درصد
23,489 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,489 0.00 0.00
اولین قیمت 23,449
قیمت دیروز 23,489
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,952 15,338
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10053292
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.456 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 22,999 23,100 6,100 1
2 3,984 22,601 23,130 45 1
1 855 22,500 23,469 900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65