قیمت پایانی تغییر درصد
15,887 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,887 0.00 0.00
اولین قیمت 16,100
قیمت دیروز 15,887
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,952 15,338
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6799636
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.719 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,000 14,990 15,999 2,007 1
1 2,000 14,655 16,150 2,628 1
1 200 14,653 16,195 22,503 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65