قیمت پایانی تغییر درصد
27,060 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,520 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,060 0.00 0.00
اولین قیمت 27,759
قیمت دیروز 27,060
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 28,798 26,056
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11581680
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.742 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40 26,513 26,561 9,187 1
1 5,000 26,250 26,990 5,000 1
1 1,681 26,057 27,000 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65