قیمت پایانی تغییر درصد
13,449 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,398 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,449 0.00 0.00
اولین قیمت 13,695
قیمت دیروز 13,449
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,026 12,692
بازه هفته 13,770 13,222
بازه سال - -
P/E 5756172
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.262 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 80 13,362 13,399 1,777 1
1 1,000 13,355 13,400 591 1
3 1,176 13,350 13,430 227 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65