قیمت پایانی تغییر درصد
13,196 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,216 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,196 0.00 0.00
اولین قیمت 13,170
قیمت دیروز 13,196
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,516 12,230
بازه هفته 14,750 12,701
بازه سال - -
P/E 5647888
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.126 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,666 13,216 13,290 9,926 3
1 151 13,215 13,300 100 1
2 1,093 13,205 13,307 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65