داده ها

آخرین معامله 4,292 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,304 0.00 0.00
اولین قیمت 4,320
قیمت دیروز 4,304
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,533 3,197
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 314192
تعداد سهام 213 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,006

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 916.752 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 4,290 4,319 5,000 1
1 500 4,268 4,320 2,630 1
1 5,000 4,266 4,350 1,530 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65