داده ها

آخرین معامله 3,650 4.00 0.11
قیمت پایانی 3,673 19.00 0.52
اولین قیمت 3,708
قیمت دیروز 3,654
بازه روز 3,744 3,561
قیمت مجاز 3,533 3,197
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 268129
تعداد سهام 213 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,006

معاملات

تعداد معاملات 96
حجم معاملات 309,105
ارزش معاملات 1.135 میلیارد
ارزش بازار 782.349 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 309,105 309,105
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 43 42
حقیقی 43 42
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,609 3,580 3,650 191 1
1 1,000 3,579 3,677 2,400 1
1 1,000 3,570 3,679 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65