قیمت پایانی تغییر درصد
8,119 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,119 0.00 0.00
اولین قیمت 8,300
قیمت دیروز 8,119
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,533 3,197
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 592687
تعداد سهام 213 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,006

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.729 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,787 7,987 8,000 9,549 1
1 6,380 7,902 8,039 4,000 1
1 1,000 7,901 8,050 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65