مجموع موارد: 0 عدد در 0 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
3,223 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,223 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,223 0.00 0.00
اولین قیمت 3,223
قیمت دیروز 3,223
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 99,999 3,223
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 445 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.434 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/12/28)

65