قیمت پایانی تغییر درصد
3,811 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,812 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,811 0.00 0.00
اولین قیمت 3,780
قیمت دیروز 3,811
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,015 3,633
بازه هفته 3,898 3,760
بازه سال - -
P/E 1726383
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.588 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 228.66 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,812 3,825 113,850 4
3 57,893 3,805 3,826 30,200 2
3 10,737 3,801 3,829 9,913 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65