قیمت پایانی تغییر درصد
3,704 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,734 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,704 0.00 0.00
اولین قیمت 3,790
قیمت دیروز 3,704
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,065 3,679
بازه هفته 4,001 3,895
بازه سال - -
P/E 1677912
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.554 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 222.24 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,240 3,720 3,746 1,800 1
1 1,000 3,692 3,749 20,000 1
20 192,000 3,690 3,750 15,600 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65