قیمت پایانی تغییر درصد
2,282 10.00 0.44

داده ها

آخرین معامله 2,275 17.00 0.74
قیمت پایانی 2,282 10.00 0.44
اولین قیمت 2,310
قیمت دیروز 2,292
بازه روز 2,310 2,273
قیمت مجاز 2,439 2,207
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1033746
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.281 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 423
حجم معاملات 4.637 میلیون
ارزش معاملات 10.582 میلیارد
ارزش بازار 136.92 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.087 میلیون 2.649 میلیون
حقوقی 1.55 میلیون 1.988 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 188 80
حقیقی 184 77
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 999.527 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,440 2,274 2,275 166,995 2
2 109,000 2,273 2,292 10,000 1
2 2,500 2,272 2,299 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65