قیمت پایانی تغییر درصد
2,302 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,302 0.00 0.00
اولین قیمت 2,336
قیمت دیروز 2,302
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,379 2,153
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1042806
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.61 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 138.12 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,700 2,300 2,300 259,962 8
2 6,328 2,299 2,310 206,907 7
1 21,649 2,298 2,312 40,139 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65