قیمت پایانی تغییر درصد
3,068 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,960 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,068 0.00 0.00
اولین قیمت 3,060
قیمت دیروز 3,068
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,192 2,888
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1389804
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.263 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 184.08 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 2,992 3,031 500 1
1 10,000 2,991 3,048 10,000 1
3 300,000 2,970 3,049 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65