قیمت پایانی تغییر درصد
2,674 70.00 2.55

داده ها

آخرین معامله 2,708 36.00 1.31
قیمت پایانی 2,674 70.00 2.55
اولین قیمت 2,681
قیمت دیروز 2,744
بازه روز 2,720 2,640
قیمت مجاز 2,439 2,207
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1211322
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.281 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,159
حجم معاملات 11.537 میلیون
ارزش معاملات 30.846 میلیارد
ارزش بازار 160.44 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.14 میلیون 11.537 میلیون
حقوقی 2.397 میلیون 250
تعداد خرید فروش
مجموع 407 307
حقیقی 405 306
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.408 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,537 2,708 2,710 2,661 1
1 400 2,704 2,718 30,000 1
5 228,237 2,700 2,720 42,949 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65