قیمت پایانی تغییر درصد
7,355 121.00 1.67

داده ها

آخرین معامله 7,360 126.00 1.74
قیمت پایانی 7,355 121.00 1.67
اولین قیمت 7,403
قیمت دیروز 7,234
بازه روز 7,595 7,102
قیمت مجاز 7,595 6,873
بازه هفته 7,851 6,951
بازه سال - -
P/E 1338610
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 339
حجم معاملات 1.556 میلیون
ارزش معاملات 11.446 میلیارد
ارزش بازار 17.755 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.249 میلیون 534,348
حقوقی 307,045 1.022 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 147 82
حقیقی 144 80
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 5.258 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 7,141 7,410 1,500 1
1 5,000 7,118 7,450 4,854 2
1 5,000 7,116 7,498 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65