قیمت پایانی تغییر درصد
6,267 12.00 0.19

داده ها

آخرین معامله 6,127 152.00 2.42
قیمت پایانی 6,267 12.00 0.19
اولین قیمت 6,279
قیمت دیروز 6,279
بازه روز 6,279 6,096
قیمت مجاز 4,899 4,433
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1140594
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 43
حجم معاملات 84,504
ارزش معاملات 518.687 میلیون
ارزش بازار 15.128 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 74,569 84,504
حقوقی 9,935 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 21
حقیقی 21 21
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 62.263 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 165 6,128 6,149 161 1
1 271 6,127 6,150 8,545 2
1 35,000 6,126 6,180 1,088 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65