قیمت پایانی تغییر درصد
5,853 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,730 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,853 0.00 0.00
اولین قیمت 5,900
قیمت دیروز 5,853
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,181 5,593
بازه هفته 5,969 5,730
بازه سال - -
P/E 1065246
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.129 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,186 5,730 5,830 3,925 1
1 10,001 5,725 5,840 300 1
1 1,000 5,703 5,870 700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65