قیمت پایانی تغییر درصد
4,405 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,405 0.00 0.00
اولین قیمت 4,400
قیمت دیروز 4,405
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,899 4,433
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 801710
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.633 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 4,450 4,450 6,270 3
1 9,274 4,400 4,460 300 1
1 500 4,375 4,468 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65