قیمت پایانی تغییر درصد
5,196 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,253 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,196 0.00 0.00
اولین قیمت 4,831
قیمت دیروز 5,196
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,455 4,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 945672
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.543 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 5,253 5,520 3,000 1
1 10,000 5,172 5,588 10,000 1
2 30,000 5,150 5,708 1,220 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65