قیمت پایانی تغییر درصد
3,810 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,786 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,810 0.00 0.00
اولین قیمت 3,949
قیمت دیروز 3,810
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,145 3,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 693420
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.197 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,782 3,839 2,714 1
1 41,717 3,780 3,868 8,000 1
1 30,000 3,778 3,898 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65