قیمت پایانی تغییر درصد
4,228 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,228 0.00 0.00
اولین قیمت 4,230
قیمت دیروز 4,228
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,686 3,336
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 769496
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.206 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,501 4,050 4,100 10,853 1
1 2,000 4,044 4,185 10,000 2
2 30,000 4,036 4,189 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65