قیمت پایانی تغییر درصد
4,594 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,587 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,594 0.00 0.00
اولین قیمت 4,587
قیمت دیروز 4,594
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,899 4,433
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 836108
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.09 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,361 4,587 4,600 19,326 2
1 218 4,560 4,601 150 1
1 2,000 4,556 4,610 250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65