قیمت پایانی تغییر درصد
5,492 10.00 0.18

داده ها

آخرین معامله 5,500 2.00 0.04
قیمت پایانی 5,492 10.00 0.18
اولین قیمت 5,350
قیمت دیروز 5,502
بازه روز 5,550 5,350
قیمت مجاز 4,899 4,433
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 999544
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 223
حجم معاملات 1.009 میلیون
ارزش معاملات 5.543 میلیارد
ارزش بازار 13.257 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 526,165 915,369
حقوقی 483,267 94,063
تعداد خرید فروش
مجموع 68 102
حقیقی 63 99
حقوقی 5 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.138 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,471 5,500 6,214 1
2 8,000 5,470 5,508 10,303 1
1 17,000 5,452 5,510 21,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65