قیمت پایانی تغییر درصد
7,649 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,692 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,649 0.00 0.00
اولین قیمت 7,890
قیمت دیروز 7,649
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,061 7,295
بازه هفته 7,999 7,501
بازه سال - -
P/E 1392118
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.464 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,343 7,690 7,692 22,524 1
1 150 7,670 7,749 2,150 1
1 1,310 7,650 7,777 250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65