قیمت پایانی تغییر درصد
14,007 22.00 0.16

داده ها

آخرین معامله 13,990 5.00 0.04
قیمت پایانی 14,007 22.00 0.16
اولین قیمت 13,999
قیمت دیروز 13,985
بازه روز 14,190 13,965
قیمت مجاز 15,619 14,133
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 23811900
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,476

معاملات

تعداد معاملات 328
حجم معاملات 667,358
ارزش معاملات 9.349 میلیارد
ارزش بازار 36.418 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 667,358 348,036
حقوقی 0 319,322
تعداد خرید فروش
مجموع 146 86
حقیقی 146 82
حقوقی 0 4
تغییر حقوقی به حقیقی 4.473 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 157 13,980 13,990 4,602 2
1 9,735 13,965 13,995 2,989 1
1 200 13,962 14,000 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65