قیمت پایانی تغییر درصد
12,080 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,070 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,080 0.00 0.00
اولین قیمت 11,998
قیمت دیروز 12,080
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,006 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20536000
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 24.16 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 11,419 12,500 55,585 4
5 43,000 11,340 12,509 1,500 1
1 500 11,266 12,516 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/20)

65