قیمت پایانی تغییر درصد
18,668 60.00 0.32

داده ها

آخرین معامله 18,224 504.00 2.69
قیمت پایانی 18,668 60.00 0.32
اولین قیمت 18,221
قیمت دیروز 18,728
بازه روز 18,500 18,221
قیمت مجاز 19,664 17,792
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 31735600
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 528,821

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 70,281
ارزش معاملات 1.284 میلیارد
ارزش بازار 48.537 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 70,381 70,381
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 40 14
حقیقی 40 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,729 18,224 18,330 2,789 1
3 3,750 18,221 18,390 1,737 1
1 1,043 18,220 18,599 12,799 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65