قیمت پایانی تغییر درصد
22,067 714.00 3.34

داده ها

آخرین معامله 22,255 902.00 4.22
قیمت پایانی 22,067 714.00 3.34
اولین قیمت 21,000
قیمت دیروز 21,353
بازه روز 22,420 20,670
قیمت مجاز 22,420 20,286
بازه هفته 21,460 19,869
بازه سال - -
P/E 37513900
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 475,941

معاملات

تعداد معاملات 988
حجم معاملات 3.271 میلیون
ارزش معاملات 72.188 میلیارد
ارزش بازار 57.374 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.579 میلیون 2.994 میلیون
حقوقی 1.692 میلیون 277,014
تعداد خرید فروش
مجموع 246 430
حقیقی 209 379
حقوقی 37 51
تغییر حقوقی به حقیقی 31.23 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,481 22,211 22,300 8,967 5
1 8,500 22,137 22,349 2,075 1
1 30,000 22,120 22,350 11,347 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65