قیمت پایانی تغییر درصد
14,140 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,141 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,140 0.00 0.00
اولین قیمت 14,300
قیمت دیروز 14,140
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,824 13,414
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24038000
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 661,157

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 36.764 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 14,122 14,250 1,549 1
1 600 14,051 14,299 500 1
1 700 14,005 14,300 3,435 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65