قیمت پایانی تغییر درصد
1,980 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,003 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,980 0.00 0.00
اولین قیمت 1,913
قیمت دیروز 1,980
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 455400
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 161.37 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 1.258 میلیون 2,003 2,019 60,000 1
1 15,000 2,002 2,022 1,022 1
1 1,000 1,980 2,023 7,590 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65