قیمت پایانی تغییر درصد
3,152 38.00 1.19

داده ها

آخرین معامله 3,170 20.00 0.63
قیمت پایانی 3,152 38.00 1.19
اولین قیمت 3,192
قیمت دیروز 3,190
بازه روز 3,228 3,090
قیمت مجاز 3,349 3,031
بازه هفته 3,255 2,997
بازه سال - -
P/E 724960
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.129 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,325
حجم معاملات 14.137 میلیون
ارزش معاملات 44.555 میلیارد
ارزش بازار 256.888 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.595 میلیون 13.665 میلیون
حقوقی 8.542 میلیون 471,892
تعداد خرید فروش
مجموع 346 304
حقیقی 335 299
حقوقی 11 5
تغییر حقوقی به حقیقی 25.438 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 840 3,168 3,173 99,896 1
2 34,150 3,167 3,174 5,000 1
1 30,000 3,166 3,176 31,362 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65