قیمت پایانی تغییر درصد
2,465 25.00 1.00

داده ها

آخرین معامله 2,425 65.00 2.61
قیمت پایانی 2,465 25.00 1.00
اولین قیمت 2,540
قیمت دیروز 2,490
بازه روز 2,560 2,405
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 566950
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,620
حجم معاملات 24.859 میلیون
ارزش معاملات 61.285 میلیارد
ارزش بازار 200.898 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 16.164 میلیون 23.782 میلیون
حقوقی 8.736 میلیون 1.118 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 556 348
حقیقی 544 342
حقوقی 12 6
تغییر حقوقی به حقیقی 18.778 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,000 2,427 2,435 50,120 3
1 2,000 2,426 2,436 99,580 1
2 2,195 2,425 2,438 6,570 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65