قیمت پایانی تغییر درصد
1,746 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,754 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,746 0.00 0.00
اولین قیمت 1,779
قیمت دیروز 1,746
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,865 1,689
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 401580
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.313 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 142.299 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,300 1,753 1,755 12,943 1
3 160,864 1,750 1,762 25,205 1
1 5,000 1,746 1,765 2,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65