قیمت پایانی تغییر درصد
2,054 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,040 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,054 0.00 0.00
اولین قیمت 2,050
قیمت دیروز 2,054
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 472420
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 167.401 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 2,032 2,040 27,287 2
1 4,800 2,030 2,041 5,000 1
1 500 2,029 2,042 5,133 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65