داده ها

آخرین معامله 6,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,208 0.00 0.00
اولین قیمت 6,010
قیمت دیروز 6,208
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,642 6,010
بازه هفته 6,722 6,722
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 78,101

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 372.48 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,300 6,100 6,500 170 1
0 0 0 6,642 1,719 3
0 0 0 6,780 151 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65