داده ها

آخرین معامله 6,130 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,445 0.00 0.00
اولین قیمت 6,130
قیمت دیروز 6,445
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,999 6,333
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 63,187

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 386.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,130 164,117 16
0 0 0 6,182 9,522 1
0 0 0 6,323 863 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65