داده ها

آخرین معامله 41,638 1,982.00 5.00
قیمت پایانی 41,638 1,982.00 5.00
اولین قیمت 41,638
قیمت دیروز 39,656
بازه روز 41,638 41,630
قیمت مجاز 9,528 8,622
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,078

معاملات

تعداد معاملات 241
حجم معاملات 546,752
ارزش معاملات 22.765 میلیارد
ارزش بازار 2.498 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 471,752 122,869
حقوقی 75,000 423,883
تعداد خرید فروش
مجموع 141 35
حقیقی 140 34
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 14.527 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,000 41,638 0 0 0
1 7,000 41,002 0 0 0
1 1,546 41,001 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65