داده ها

آخرین معامله 32,890 1,368.00 4.34
قیمت پایانی 32,477 955.00 3.03
اولین قیمت 32,932
قیمت دیروز 31,522
بازه روز 32,932 31,780
قیمت مجاز 33,098 29,946
بازه هفته 33,000 29,783
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 24,000

معاملات

تعداد معاملات 143
حجم معاملات 40,929
ارزش معاملات 1.329 میلیارد
ارزش بازار 1.949 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 40,929 40,929
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 87 48
حقیقی 87 48
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 232 32,811 32,890 6,950 2
2 1,063 32,810 33,093 100 1
1 91 32,801 33,098 5,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65