داده ها

آخرین معامله 8,622 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,072 0.00 0.00
اولین قیمت 8,622
قیمت دیروز 9,072
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,528 8,622
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,078

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 544.32 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 8,038 8,622 117,590 19
0 0 0 8,624 745 1
0 0 0 8,625 276 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65