داده ها

آخرین معامله 37,069 1,610.00 4.54
قیمت پایانی 36,276 817.00 2.30
اولین قیمت 35,346
قیمت دیروز 35,459
بازه روز 37,195 35,000
قیمت مجاز 37,231 33,687
بازه هفته 38,800 35,111
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 24,000

معاملات

تعداد معاملات 312
حجم معاملات 202,691
ارزش معاملات 7.353 میلیارد
ارزش بازار 2.177 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 202,691 202,691
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 129 132
حقیقی 129 132
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,062 36,902 37,069 1,900 1
1 1,843 36,900 37,105 90 1
1 196 36,801 37,119 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65