قیمت پایانی تغییر درصد
2,040 31.00 1.50

داده ها

آخرین معامله 2,075 4.00 0.19
قیمت پایانی 2,040 31.00 1.50
اولین قیمت 2,025
قیمت دیروز 2,071
بازه روز 2,099 2,010
قیمت مجاز 2,174 1,968
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 208080
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 166
حجم معاملات 738,753
ارزش معاملات 1.507 میلیارد
ارزش بازار 1.224 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 608,753 738,753
حقوقی 130,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 59 35
حقیقی 52 35
حقوقی 7 0
تغییر حقوقی به حقیقی 265.2 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 25,100 2,052 2,074 731 1
1 13,119 2,051 2,075 11,391 2
1 50,000 2,050 2,076 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65