داده ها

آخرین معامله 2,870 74.00 2.65
قیمت پایانی 2,874 78.00 2.79
اولین قیمت 2,670
قیمت دیروز 2,796
بازه روز 2,935 2,670
قیمت مجاز 2,935 2,657
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 293148
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 400
حجم معاملات 4.821 میلیون
ارزش معاملات 13.853 میلیارد
ارزش بازار 1.724 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.822 میلیون 3.83 میلیون
حقوقی 0 992,340
تعداد خرید فروش
مجموع 80 154
حقیقی 80 151
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.852 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 2,873 2,900 1,371 1
1 13,600 2,871 2,927 19,000 1
4 68,702 2,870 2,928 18,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65