قیمت پایانی تغییر درصد
18,104 104.00 0.57

داده ها

آخرین معامله 18,220 12.00 0.07
قیمت پایانی 18,104 104.00 0.57
اولین قیمت 18,390
قیمت دیروز 18,208
بازه روز 19,000 17,500
قیمت مجاز 19,118 17,298
بازه هفته 18,347 17,186
بازه سال - -
P/E 1846608
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 1,019
حجم معاملات 1.928 میلیون
ارزش معاملات 34.902 میلیارد
ارزش بازار 10.862 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.792 میلیون 1.928 میلیون
حقوقی 136,265 0
تعداد خرید فروش
مجموع 372 232
حقیقی 369 232
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.467 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,735 18,200 18,280 5,000 1
3 5,111 17,805 18,283 500 1
2 899 17,803 18,287 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65