قیمت پایانی تغییر درصد
9,120 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,121 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,120 0.00 0.00
اولین قیمت 8,979
قیمت دیروز 9,120
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,165 8,293
بازه هفته 9,300 8,091
بازه سال - -
P/E 930240
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.472 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,246 9,164 9,164 7,200 2
1 120 9,121 9,165 15,500 2
1 2,867 9,100 9,310 1,068 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65