داده ها

آخرین معامله 2,200 229.00 11.62
قیمت پایانی 2,200 229.00 11.62
اولین قیمت 2,200
قیمت دیروز 1,971
بازه روز 2,200 2,200
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 125.97 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 29
حجم معاملات 277,809
ارزش معاملات 611.18 میلیون
ارزش بازار 277.134 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 277,809 277,809
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 15 16
حقیقی 15 16
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65