قیمت پایانی تغییر درصد
11,329 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,183 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,329 0.00 0.00
اولین قیمت 11,057
قیمت دیروز 11,329
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,895 10,763
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 44636260
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.266 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 11,057 12,180 100 1
0 0 0 12,219 1,000 1
0 0 0 12,295 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65