قیمت پایانی تغییر درصد
39,182 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 39,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 39,182 0.00 0.00
اولین قیمت 38,800
قیمت دیروز 39,182
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 40,903 37,009
بازه هفته 40,498 38,000
بازه سال - -
P/E 154377080
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.836 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 39,010 39,500 132 2
1 705 39,001 39,501 161 1
4 4,100 39,000 39,550 5 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65