قیمت پایانی تغییر درصد
11,920 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,920 0.00 0.00
اولین قیمت 11,714
قیمت دیروز 11,920
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,354 11,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 46964800
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.384 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,556 11,700 11,800 1,163 1
1 5 11,699 11,869 290 1
1 5,000 11,551 11,870 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65