قیمت پایانی تغییر درصد
10,083 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,083 0.00 0.00
اولین قیمت 10,000
قیمت دیروز 10,083
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,785 9,759
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 39727020
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.017 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,800 9,767 10,399 1,318 1
1 3,400 9,766 10,477 338 1
1 9,000 9,765 10,600 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65