قیمت پایانی تغییر درصد
43,273 649.00 1.52

داده ها

آخرین معامله 41,700 924.00 2.17
قیمت پایانی 43,273 649.00 1.52
اولین قیمت 44,200
قیمت دیروز 42,624
بازه روز 44,755 41,600
قیمت مجاز 44,755 40,493
بازه هفته 44,542 42,315
بازه سال - -
P/E 170495620
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 1,496
حجم معاملات 1.829 میلیون
ارزش معاملات 79.13 میلیارد
ارزش بازار 8.655 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.778 میلیون 737,882
حقوقی 50,712 1.091 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 622 187
حقیقی 619 180
حقوقی 3 7
تغییر حقوقی به حقیقی 45.006 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30 43,788 43,788 5,399 1
1 238 41,673 43,799 80 1
1 981 41,650 43,899 90 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65