قیمت پایانی تغییر درصد
32,484 656.00 2.06

داده ها

آخرین معامله 32,789 961.00 3.02
قیمت پایانی 32,484 656.00 2.06
اولین قیمت 33,381
قیمت دیروز 31,828
بازه روز 33,381 31,867
قیمت مجاز 12,354 11,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 127986960
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 150
حجم معاملات 271,519
ارزش معاملات 8.82 میلیارد
ارزش بازار 6.497 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 241,519 271,519
حقوقی 30,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 69 52
حقیقی 68 52
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 974.52 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,566 32,607 32,607 9,350 4
4 8,011 32,600 32,650 1,000 1
2 189 32,590 32,788 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65