قیمت پایانی تغییر درصد
16,038 262.00 1.61

داده ها

آخرین معامله 16,000 300.00 1.84
قیمت پایانی 16,038 262.00 1.61
اولین قیمت 16,397
قیمت دیروز 16,300
بازه روز 16,444 15,555
قیمت مجاز 12,354 11,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 63189720
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 212
حجم معاملات 466,862
ارزش معاملات 7.488 میلیارد
ارزش بازار 3.208 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 466,862 466,862
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 73 68
حقیقی 73 68
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,754 15,911 16,000 8,000 1
3 4,000 15,910 16,040 280 1
2 10,100 15,900 16,059 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65