قیمت پایانی تغییر درصد
13,181 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,295 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,181 0.00 0.00
اولین قیمت 13,214
قیمت دیروز 13,181
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,975 14,455
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 51933140
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.636 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 13,155 13,295 23,222 2
1 1,700 13,151 13,300 200 1
2 15,850 13,150 13,500 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65