قیمت پایانی تغییر درصد
2,015 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,007 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,015 0.00 0.00
اولین قیمت 2,036
قیمت دیروز 2,015
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,254 2,040
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 461435
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.038 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,006 2,120 4,500 1
0 0 0 2,125 10,000 2
0 0 0 2,136 10,233 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65