قیمت پایانی تغییر درصد
2,519 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,480 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,519 0.00 0.00
اولین قیمت 2,699
قیمت دیروز 2,519
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,644 2,394
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 576851
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.298 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,690 1,400 1
0 0 0 2,739 1,000 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65