قیمت پایانی تغییر درصد
1,441 65.00 4.32

داده ها

آخرین معامله 1,480 26.00 1.73
قیمت پایانی 1,441 65.00 4.32
اولین قیمت 1,480
قیمت دیروز 1,506
بازه روز 1,480 1,435
قیمت مجاز 1,581 1,431
بازه هفته 1,667 1,562
بازه سال - -
P/E 329989
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 250,699
ارزش معاملات 361.275 میلیون
ارزش بازار 3.603 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 250,699 250,699
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 2
حقیقی 5 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1 1,450 1,500 88,496 1
1 2,000 1,440 1,560 6,000 1
2 10,700 1,436 1,580 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65