قیمت پایانی تغییر درصد
2,224 19.00 0.85

داده ها

آخرین معامله 2,188 55.00 2.45
قیمت پایانی 2,224 19.00 0.85
اولین قیمت 2,297
قیمت دیروز 2,243
بازه روز 2,297 2,188
قیمت مجاز 2,254 2,040
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 509296
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 144
حجم معاملات 927,223
ارزش معاملات 2.063 میلیارد
ارزش بازار 5.56 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 927,223 927,223
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 56 40
حقیقی 56 40
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,567 2,188 2,206 118,595 3
1 7,000 2,185 2,230 3,170 1
1 13,700 2,178 2,240 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65