قیمت پایانی تغییر درصد
16,588 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,536 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,588 0.00 0.00
اولین قیمت 16,020
قیمت دیروز 16,588
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,022 15,402
بازه هفته 16,949 15,286
بازه سال - -
P/E 3798652
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 41.47 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 16,500 16,550 510 1
2 23,599 16,451 16,600 650 1
2 1,070 16,450 16,660 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65