قیمت پایانی تغییر درصد
3,420 37.00 1.07

داده ها

آخرین معامله 3,348 109.00 3.15
قیمت پایانی 3,420 37.00 1.07
اولین قیمت 3,629
قیمت دیروز 3,457
بازه روز 3,629 3,285
قیمت مجاز 2,254 2,040
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 783180
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 245
حجم معاملات 2.561 میلیون
ارزش معاملات 8.759 میلیارد
ارزش بازار 8.55 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.061 میلیون 2.099 میلیون
حقوقی 500,000 462,577
تعداد خرید فروش
مجموع 94 58
حقیقی 93 57
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 127.987 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,900 3,290 3,369 5,000 1
1 3,200 3,286 3,449 300 1
2 10,500 3,285 3,450 60,446 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65