قیمت پایانی تغییر درصد
9,899 247.00 2.56

داده ها

آخرین معامله 9,811 159.00 1.65
قیمت پایانی 9,899 247.00 2.56
اولین قیمت 9,610
قیمت دیروز 9,652
بازه روز 10,111 9,501
قیمت مجاز 10,134 9,170
بازه هفته 9,733 8,610
بازه سال - -
P/E 2266871
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 327
حجم معاملات 1.296 میلیون
ارزش معاملات 12.824 میلیارد
ارزش بازار 24.748 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.296 میلیون 1.093 میلیون
حقوقی 0 203,000
تعداد خرید فروش
مجموع 148 84
حقیقی 148 82
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.009 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 71,004 9,811 9,899 13,950 1
1 5,071 9,801 9,990 22,306 2
1 5,856 9,800 10,000 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65