قیمت پایانی تغییر درصد
4,114 90.00 2.24

داده ها

آخرین معامله 4,100 76.00 1.89
قیمت پایانی 4,114 90.00 2.24
اولین قیمت 3,983
قیمت دیروز 4,024
بازه روز 4,200 3,983
قیمت مجاز 2,254 2,040
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 942106
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 279
حجم معاملات 2.157 میلیون
ارزش معاملات 8.874 میلیارد
ارزش بازار 10.285 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.157 میلیون 947,514
حقوقی 0 1.21 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 89 71
حقیقی 89 69
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 4.977 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 4,085 4,150 523 1
1 500 4,080 4,170 10,060 1
1 298 4,062 4,180 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65