قیمت پایانی تغییر درصد
1,578 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,589 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,578 0.00 0.00
اولین قیمت 1,542
قیمت دیروز 1,578
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,676 1,518
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 361362
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.945 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 677 1,545 1,589 702 1
1 50,000 1,542 1,618 1,785 1
0 0 0 1,619 90,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65