قیمت پایانی تغییر درصد
1,689 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,681 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,689 0.00 0.00
اولین قیمت 1,780
قیمت دیروز 1,689
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,773 1,605
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 491499
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 287,853

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 557.37 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,000 1,682 1,740 16,540 1
2 5,340 1,681 1,748 37,000 1
3 93,330 1,680 1,750 7,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65