قیمت پایانی تغییر درصد
9,347 382.00 3.93

داده ها

آخرین معامله 9,390 339.00 3.48
قیمت پایانی 9,347 382.00 3.93
اولین قیمت 10,130
قیمت دیروز 9,729
بازه روز 10,130 9,243
قیمت مجاز 10,215 9,243
بازه هفته 10,563 9,534
بازه سال - -
P/E 2719977
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,000

معاملات

تعداد معاملات 1,282
حجم معاملات 2.795 میلیون
ارزش معاملات 26.122 میلیارد
ارزش بازار 3.085 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.77 میلیون 2.121 میلیون
حقوقی 25,000 673,736
تعداد خرید فروش
مجموع 623 298
حقیقی 622 296
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 6.064 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 523 9,389 9,400 1,100 2
1 404 9,381 9,404 34 1
1 4,000 9,380 9,415 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65