قیمت پایانی تغییر درصد
2,129 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,149 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,129 0.00 0.00
اولین قیمت 2,050
قیمت دیروز 2,129
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,725 1,561
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 619539
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 298,864

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 702.57 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 140,287 2,149 2,667 30 1
1 11,486 2,141 2,788 2,762 2
1 1,319 2,140 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65