قیمت پایانی تغییر درصد
1,852 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,844 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,852 0.00 0.00
اولین قیمت 1,930
قیمت دیروز 1,852
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,725 1,561
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 538932
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 298,864

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 611.16 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,792 1,844 458,505 17
1 1,000 1,734 1,855 50,000 1
1 1,168 1,711 1,856 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65