قیمت پایانی تغییر درصد
1,557 1.00 0.06

داده ها

آخرین معامله 1,540 18.00 1.16
قیمت پایانی 1,557 1.00 0.06
اولین قیمت 1,540
قیمت دیروز 1,558
بازه روز 1,550 1,540
قیمت مجاز 1,647 1,491
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 453087
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 275,179

معاملات

تعداد معاملات 12
حجم معاملات 28,277
ارزش معاملات 43.608 میلیون
ارزش بازار 513.81 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28,277 28,277
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 4
حقیقی 7 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,159 1,540 1,549 16,000 2
1 3,029 1,539 1,550 8,864 1
3 4,500 1,531 1,594 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65