قیمت پایانی تغییر درصد
16,139 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,422 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,139 0.00 0.00
اولین قیمت 16,422
قیمت دیروز 16,139
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,422 14,858
بازه هفته 16,422 12,571
بازه سال - -
P/E 4696449
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.326 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
95 1.244 میلیون 16,422 0 0 0
1 1,000 16,420 0 0 0
1 5,000 16,400 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65