قیمت پایانی تغییر درصد
2,385 112.00 4.93

داده ها

آخرین معامله 2,372 99.00 4.36
قیمت پایانی 2,385 112.00 4.93
اولین قیمت 2,386
قیمت دیروز 2,273
بازه روز 2,386 2,300
قیمت مجاز 2,386 2,160
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 694035
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 308,833

معاملات

تعداد معاملات 641
حجم معاملات 6.337 میلیون
ارزش معاملات 15.114 میلیارد
ارزش بازار 787.05 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.337 میلیون 5.135 میلیون
حقوقی 0 1.202 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 272 122
حقیقی 272 118
حقوقی 0 4
تغییر حقوقی به حقیقی 2.867 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 102,291 2,305 2,305 100,000 2
1 30,000 2,300 3,214 1,000 1
1 2,000 2,287 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65