قیمت پایانی تغییر درصد
9,582 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,582 0.00 0.00
اولین قیمت 9,589
قیمت دیروز 9,582
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,059 9,101
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18809466
تعداد سهام 593 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 237,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.682 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,201 9,750 147 1
1 2,000 9,200 9,799 230 1
1 5,100 9,101 9,800 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65