قیمت پایانی تغییر درصد
11,476 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,940 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,476 0.00 0.00
اولین قیمت 10,916
قیمت دیروز 11,476
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,064 10,916
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22527388
تعداد سهام 410 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 164,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.705 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 11,779 333 1
0 0 0 11,860 5,800 1
0 0 0 11,900 4,005 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65