قیمت پایانی تغییر درصد
15,775 558.00 3.67

داده ها

آخرین معامله 15,977 760.00 4.99
قیمت پایانی 15,775 558.00 3.67
اولین قیمت 14,560
قیمت دیروز 15,217
بازه روز 15,977 14,560
قیمت مجاز 11,097 10,041
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 30966325
تعداد سهام 593 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 237,200

معاملات

تعداد معاملات 111
حجم معاملات 224,049
ارزش معاملات 3.542 میلیارد
ارزش بازار 9.355 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 234,049 234,049
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 67 49
حقیقی 67 49
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
27 19,092 15,977 16,780 280 1
2 2,065 15,600 17,114 210 1
1 2,000 15,501 18,000 295 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65