قیمت پایانی تغییر درصد
12,595 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,595 0.00 0.00
اولین قیمت 12,050
قیمت دیروز 12,595
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,097 10,041
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24723985
تعداد سهام 593 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 237,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.469 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 12,223 12,650 1,000 1
1 1,600 12,210 12,653 1 1
1 3,000 12,201 12,654 11 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65