قیمت پایانی تغییر درصد
10,303 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,303 0.00 0.00
اولین قیمت 9,813
قیمت دیروز 10,303
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,097 10,041
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20224789
تعداد سهام 593 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 237,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.11 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 510 10,000 10,200 2,000 1
1 1,632 9,900 10,246 1,000 1
1 1,000 9,822 10,247 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)

65