قیمت پایانی تغییر درصد
17,483 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,483 0.00 0.00
اولین قیمت 17,000
قیمت دیروز 17,483
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,941 16,233
بازه هفته 17,800 16,300
بازه سال - -
P/E 34319129
تعداد سهام 593 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 237,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.367 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,520 17,621 17,822 150 1
1 2,000 17,521 17,840 3,000 1
1 1,000 17,520 17,899 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65