قیمت پایانی تغییر درصد
2,399 24.00 0.99

داده ها

آخرین معامله 2,375 48.00 1.98
قیمت پایانی 2,399 24.00 0.99
اولین قیمت 2,400
قیمت دیروز 2,423
بازه روز 2,449 2,370
قیمت مجاز 2,557 2,315
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1609729
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 215,146

معاملات

تعداد معاملات 225
حجم معاملات 1.866 میلیون
ارزش معاملات 4.477 میلیارد
ارزش بازار 959.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.097 میلیون 1.208 میلیون
حقوقی 768,832 657,593
تعداد خرید فروش
مجموع 81 66
حقیقی 79 65
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 266.862 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 85 2,371 2,375 42,407 1
1 14,750 2,370 2,396 7,000 1
1 5,000 2,368 2,397 60,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65