قیمت پایانی تغییر درصد
2,055 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,075 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,055 0.00 0.00
اولین قیمت 2,080
قیمت دیروز 2,055
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,153 1,949
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1378905
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 238,550

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 822 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 2,051 2,078 3,000 1
7 25,724 2,050 2,085 25,000 1
1 1,000 2,041 2,089 11,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65