قیمت پایانی تغییر درصد
2,158 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,109 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,158 0.00 0.00
اولین قیمت 2,200
قیمت دیروز 2,158
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,158 1,954
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1448018
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 191,424

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 863.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,999 2,109 2,110 8,500 1
1 10,000 2,108 2,140 29,278 4
2 2,604 2,107 2,147 21,894 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65