قیمت پایانی تغییر درصد
2,257 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,257 0.00 0.00
اولین قیمت 2,255
قیمت دیروز 2,257
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,369 2,145
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1514447
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 902.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,330 2,245 2,260 17,871 3
1 14,000 2,244 2,264 40,000 1
2 11,221 2,240 2,280 4,174 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65