قیمت پایانی تغییر درصد
1,665 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,676 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,665 0.00 0.00
اولین قیمت 1,698
قیمت دیروز 1,665
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,776 1,608
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 41625
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.384 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,642 1,676 17,000 1
4 63,000 1,640 1,678 51,201 1
2 2,000 1,635 1,679 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65