قیمت پایانی تغییر درصد
4,177 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,224 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,177 0.00 0.00
اولین قیمت 4,150
قیمت دیروز 4,177
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,224 3,822
بازه هفته 4,224 3,839
بازه سال - -
P/E 104425
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.506 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 163,224 4,224 4,265 13 1
1 18,300 4,219 4,280 300 1
1 682 4,218 4,325 7,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65