قیمت پایانی تغییر درصد
2,569 135.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 2,569 135.00 4.99
قیمت پایانی 2,569 135.00 4.99
اولین قیمت 2,569
قیمت دیروز 2,704
بازه روز 2,600 2,569
قیمت مجاز 1,682 1,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 64225
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 361
حجم معاملات 8.684 میلیون
ارزش معاملات 22.313 میلیارد
ارزش بازار 8.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.482 میلیون 8.684 میلیون
حقوقی 5.202 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 174 39
حقیقی 170 39
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 13.364 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,406 2,569 14.828 میلیون 291
1 1,000 2,043 2,570 6,200 2
1 10,000 2,001 2,579 5,953 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65