قیمت پایانی تغییر درصد
2,281 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,297 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,281 0.00 0.00
اولین قیمت 2,200
قیمت دیروز 2,281
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,682 1,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 57025
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.376 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 540,324 2,297 2,298 35,000 1
2 49,971 2,295 2,310 13,353 1
2 2,500 2,291 2,315 26,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65