قیمت پایانی تغییر درصد
1,773 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,781 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,773 0.00 0.00
اولین قیمت 1,738
قیمت دیروز 1,773
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,682 1,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 44325
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.733 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
235 9.487 میلیون 1,781 1,782 4,470 2
1 1,500 1,780 1,785 3,000 1
1 7,184 1,779 1,786 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65