قیمت پایانی تغییر درصد
5,269 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,262 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,269 0.00 0.00
اولین قیمت 5,295
قیمت دیروز 5,269
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,814 5,262
بازه هفته 5,390 5,100
بازه سال - -
P/E 131725
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.037 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 230 4,945 5,262 296,987 5
3 300,000 4,742 5,295 2,500 1
4 400,000 4,300 5,330 3,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65