قیمت پایانی تغییر درصد
1,965 90.00 4.38

داده ها

آخرین معامله 1,953 102.00 4.96
قیمت پایانی 1,965 90.00 4.38
اولین قیمت 2,057
قیمت دیروز 2,055
بازه روز 2,057 1,953
قیمت مجاز 2,157 1,953
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 49125
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 405
حجم معاملات 4.661 میلیون
ارزش معاملات 9.158 میلیارد
ارزش بازار 6.354 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.861 میلیون 3.793 میلیون
حقوقی 800,000 867,553
تعداد خرید فروش
مجموع 163 73
حقیقی 162 72
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 132.742 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,984 13,000 2
0 0 0 1,985 73,000 6
0 0 0 1,986 123,500 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65