قیمت پایانی تغییر درصد
1,737 12.00 0.70

داده ها

آخرین معامله 1,710 15.00 0.87
قیمت پایانی 1,737 12.00 0.70
اولین قیمت 1,730
قیمت دیروز 1,725
بازه روز 1,800 1,669
قیمت مجاز 1,636 1,482
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 43425
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 32
حجم معاملات 249,843
ارزش معاملات 445.931 میلیون
ارزش بازار 5.617 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 38,701 149,843
حقوقی 211,142 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 13 21
حقیقی 10 20
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 193.054 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,440 1,701 1,710 195 1
1 10,000 1,695 1,730 32,400 1
2 8,999 1,692 1,761 6,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65