قیمت پایانی تغییر درصد
8,518 76.00 0.90

داده ها

آخرین معامله 8,858 416.00 4.93
قیمت پایانی 8,518 76.00 0.90
اولین قیمت 8,640
قیمت دیروز 8,442
بازه روز 8,864 8,550
قیمت مجاز 5,554 5,026
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5655952
تعداد سهام 680.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 272,160

معاملات

تعداد معاملات 78
حجم معاملات 97,409
ارزش معاملات 843.064 میلیون
ارزش بازار 5.796 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 97,409 97,289
حقوقی 0 120
تعداد خرید فروش
مجموع 27 32
حقیقی 27 31
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.022 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,611 8,850 2,000 1
1 10,000 8,605 8,860 9,544 2
1 20,000 8,600 8,863 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65