قیمت پایانی تغییر درصد
15,806 740.00 4.91

داده ها

آخرین معامله 15,819 753.00 5.00
قیمت پایانی 15,806 740.00 4.91
اولین قیمت 15,600
قیمت دیروز 15,066
بازه روز 15,819 15,600
قیمت مجاز 5,554 5,026
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10495184
تعداد سهام 680.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 272,160

معاملات

تعداد معاملات 225
حجم معاملات 1.15 میلیون
ارزش معاملات 18.175 میلیارد
ارزش بازار 10.754 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.1 میلیون 1.09 میلیون
حقوقی 50,000 60,000
تعداد خرید فروش
مجموع 71 93
حقیقی 70 92
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 158.06 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
84 461,957 15,819 16,000 260 1
1 1,000 15,100 16,220 90 1
1 662 15,001 16,321 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65