قیمت پایانی تغییر درصد
6,401 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,401 0.00 0.00
اولین قیمت 6,438
قیمت دیروز 6,401
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,554 5,026
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4250264
تعداد سهام 680.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 272,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.355 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,125 6,162 6,638 3,958 1
1 1,000 6,135 6,639 4,600 1
1 500 6,100 6,699 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65