قیمت پایانی تغییر درصد
5,929 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,990 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,929 0.00 0.00
اولین قیمت 5,871
قیمت دیروز 5,929
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,225 5,633
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3936856
تعداد سهام 680.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 272,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.034 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,493 5,990 6,146 7,000 1
1 2,300 5,941 6,148 13,000 2
1 1,000 5,940 6,152 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65