قیمت پایانی تغییر درصد
5,249 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,268 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,249 0.00 0.00
اولین قیمت 5,065
قیمت دیروز 5,249
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,268 4,768
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3485336
تعداد سهام 680.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 272,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.571 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 250,301 5,268 0 0 0
2 600 5,000 0 0 0
1 4,000 4,920 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65