قیمت پایانی تغییر درصد
17,111 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,111 0.00 0.00
اولین قیمت 16,817
قیمت دیروز 17,111
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,587 16,817
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11361704
تعداد سهام 680.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 272,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.642 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,911 17,091 17,100 7,000 1
3 674 17,090 17,279 3,000 1
1 1,800 17,057 17,289 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65