قیمت پایانی تغییر درصد
6,452 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,418 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,452 0.00 0.00
اولین قیمت 6,650
قیمت دیروز 6,452
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,987 5,417
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.388 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,600 6,405 6,418 62 1
2 617 6,403 6,424 5,000 1
2 9,423 6,402 6,447 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65